Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Nye boliger på Skjold

- Nå kan familien komme på besøk i ei trivelig leilighet på Skjold, sier en fornøyd major Jan-Helge Dahle. Befalet som arbeider ved Skjold leir Øverbygd i Målselv kommune, har nå tatt i bruk de nye kvarterene, eller hybelleilighetene, som var innflyttingsklare i begynnelsen av februar.

- Nå kan familien komme på besøk i ei trivelig leilighet på Skjold, sier en fornøyd major Jan-Helge Dahle. Befalet som arbeider ved Skjold leir Øverbygd i Målselv kommune, har nå tatt i bruk de nye kvarterene, eller hybelleilighetene, som var innflyttingsklare i begynnelsen av februar.

Boenhetene er fullt møblert, og uteområdet er tilrettelagt for sosialt samvær med grillplasser og volleyballbane.
- Dette er meget bra og gjorde sitt til at jeg takket ja til en jobb i Skjold leir, sier major Dahle.

- Nå skjer det mye positivt i Skjold leir. I dag markerer vi at 30 leiligheter tas i bruk. Moderne leiligheter vi er stolte av, og som bidrar til å forskjønne Øverbygd sentrum. I tillegg skal flere eldre bygninger i leiren nå rehabiliteres, sier Hårek Elvenes, regionsjef i Forsvarsbygg.

- For hæren er det svært viktig med gode og hensiktsmessige boliger for befalet. Uten godt botilbud er det vanskelig for oss å rekruttere og beholde befalet på Skjold. Dette er et flott eksempel på topp moderne standard som hæren setter stor pris på, sier Jørn-Erik Berntsen, oberst og sjef for operasjon støtte i hæren.

Daglig leder i Entreprenørcompaniet Nord AS, Econor AS, John-Oskar Nyvoll, orienterte om at jobben med oppføringen av bolighusene ga mye tømrerarbeid noe som fagarbeiderne og lærlinger syntes var spennende. På våren 2011 gjennomførte blant annet tre lærlinger fagprøven i tømrerarbeid på byggeprosjektet. HMS var viktig å følge opp, og det viste seg at sykeprosenten var på kun 0,9 prosent under byggeoppdraget med kvarterene.  

Frakta om kvarter på Skjold:
Kvarteret består av til sammen 30 boenheter og fire bodhus med 30 boder, samt ett bygg for teknisk rom. Av de 30 boenhetene er 28 kvarter på 38 kvadratmeter BRA og to kvarter på 41 kvadratmeter BRA. Kvartene er fordelt på totalt fire svalgangshus i to etasjer, med utvendige trapper. Alle kvartene skal nås via svalgang som vender mot syd eller vest.
Adgang til kvarter med universell utforming er fra 1 etasje. Svalgangene er dimensjonert for å kunne benyttes som oppholdsareal i tillegg til adkomst til kvarterene. Kvarterene er utformet som en komplett to-roms leilighet og er beregnet å bebos av inntil to personer.
Det er lagt vekt på å etablere gode, skjermede uteoppholdsarealer for sosialt felleskap, lek og idrett. Etablering av plasser for grilling, lek og ballspill, samt sandvolleybane med nødvendig tilbehør. 

Totalt var kostnadene på vel 42 millioner kroner inkludert mva.
Totalt er arealet på 1 940 kvadratmeter.
Hovedentreprenør: Entreprenørcompaniet Nord AS (Econor).

  

Bildetekst:
Bilde 1. F.v. Fornøyd beboer major Jan-Helge Dahle i samtale med Anders Stenberg, sjef Operasjon støtte for  Troms og Finnmark.
Bilde 2: Stolte sjefer i hæren med plassmajor Kristian Ouren (f.v.) og oberst Jørn-Erik Berntsen, sjef for operasjons støtte i hæren. Regionsjef Hårek Elvenes i Forsvarsbygg overlater bygget til eiendomssjef Arild Øvergaard i Forsvarsbygg.
Bilde 3: Inngangsparti med svalganger i det nye kvarteret ved Skjold leir i Øverbygd, Målselv kommune.

Foto: Beate Ingebrigtsen, Forsvarsbygg.

Beliggenhet

Nyhetsvarsling

Få e-post når det kommer nye saker.