Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Nye bygg fullført i Rena leir

Denne gang er det to nye garasjer og en kennel som er oppført og skal driftes av Forsvarsbygg.

I tillegg er kontorkapasiteten i Rena tekniske verksted utvidet. Det er High Readiness Force (HRF) - avdelingene på Rena som skal bruke byggene som nå er ferdige.  HRF- avdelingene utgjør taktiske støtte- og forsyningsavdelinger til Telemark bataljon. 

Fleksibilitet og visuell profil
Den ene garasjen er en utvidelse av en eksisterende flerbrukshall, og den andre garasjen er et frittstående bygg. Begge garasjene blir isolerte bygg, og kan med enkle grep omgjøres til flerbrukshaller dersom behovene på et senere tidspunkt skulle endre seg.  Både de to garasjene og kennelen følger visuell profil for Rena leir. Blant annet har kennelen, som er oppført nordvest i Rena leir, utvendig ubehandlet trekledning. Denne «Østerdalsstilen» med lokal klangbunn er et gjennomgående arkitektonisk grep og som har bidratt til å gi leiren en helt spesielt og spennende særpreg.

Dyrevelferd
Ved planleggingen av kennelen har man trukket erfaringer fra Forsvarets Hundeskole på Hauerseter. Utformingen av kennelen er underlagt gjeldende krav til hundehold og sikrer god velferd for hundene.

Helt konkret inneholder kennelen utendørs og innendørs hundebur, med plass for inntil 16 tjenestehunder. Kennelen er tilpasset hundene og hundepassernes daglige behov og inneholder veterinærrom med tilhørende kontor, rom for trening av hundene og et oppholdsrom for hundeførerne. I skogsområdene på bygningens nordside er det etablert seks luftegårder.

Kennelen er plassert for seg selv i et skogholt nordvest i leiren. Plassering og utforming av kennelen er bevisst valgt for å unngå at hundene forstyrres. Tjenestehundene som har tilhold i kennelen vil være dresserte og under tilsyn av hundeførere.

Kennelen har et areal på 400 kvadratmeter, inkludert administrasjonsdelen for hundeførere, og garasjene har et totalt areal på cirka 5 000 kvadratmeter. Totalkostnaden er 115 millioner kroner totalt for alle tre bygg.

Entreprenører har vært NCC Construction AS på kennelen og AF Ecorena  på garasjene, samt T. H. Johansen på ombygging av kontorer i Rena teknisk verksted.

 

Foto: Trond Enemo, Forsvarsbygg


Bildeforklaring:

Inne i garasjen:
Fra venstre prosjektleder Eivind Kolaas og byggeleder Marius Jonasson i Forsvarsbygg

Fra venstre Sjef OPSTØ Østerdal garnison, oberstløytnant Ola Gundersen, Regionsjef i Forsvarsbygg Jens Levi Moldstad, Sjef OPSTØ Hæren- oberst Jørn Erik Berntsen, Eiendomssjef Ole Anders Spikkerud i Forsvarsbygg 

Gruppebilde: 
Oberstløytnant Ola Gundersen (OPSTØ), Områdeansvarlig Østerdalen Tina Kalsveen (Forsvarsbygg), Regionsjef Jens Levi Moldstad (Forsvarsbygg), Oberst Jørn Erik Berntsen (OPSTØ), Eiendomssjef Ole Anders Spikkerud (Forsvarsbygg), byggeleder Marius Jonasson (Forsvarsbygg) og prosjektleder Eivind Kolaas (Forsvarsbygg)

Beliggenhet

Nyhetsvarsling

Få e-post når det kommer nye saker.