Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Nytt magasin frå Forsvarsbygg

m2 er eit nytt magasin frå Forsvarsbygg som rettar seg mot kundar og brukarar i Forsvaret saman med alle andre som er interesserte i eigedom.

m2 er kjerna i Forsvarsbygg si verksemd. Det handlar om areal, og det handlar om effektiv utnytting, utvikling og forvaltning av kvar einaste kvadratmeter.

Gjennom reportasjar, intervjuer og artiklar formidlar m2 historier om bygg, menneske og miljø. Bygg er til for menneskje. Det er menneskjene som kvar dag, året rundt, skapar liv på Forsvarsbyggs eigedomar. Det er brukarane, kundane, forvaltarane, utviklerane og publikum som gjer stemme til eigedomane.

Du kan lese om dei i magasinet som du finn her

Nyhetsvarsling

Få e-post når det kommer nye saker.