Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Oppgraderer flyplasser i nord

Forsvarsbygg skal i de to nærmeste årene gjennomføre store utbedringstiltak på flyplassene i Bodø, Andøya og Banak.

Kartlegging av tilstanden på flyplassene viser et behov for forsterket vedlikeholdsinnsats. Banedekkene og rullebanene er slitt over tid, og sikkerheten skal ivaretas slik at fly og helikoptre ikke eksponeres for skader. Det er ulikt behov for vedlikehold på de tre flyplassene.

- Oppgradering av rullebanene, der Forsvaret har stor aktivitet, er prioriterte oppgaver for Forsvarsbygg. Straks prosjektene er godkjent av Forsvarsdepartementet setter vi i gang med anbudsrundene, sier Hårek Elvenes, regionsjef i Forsvarsbygg.

Disse oppdragene vil etter all sannsynlighet bli lagt ut på anbud i løpet av 2012 og 2013.

Banak

Forsvarsbygg fikk i februar 2012 i oppdrag fra Forsvarsdepartementet å gjennomføre reparasjon av betongplater og reasfaltering av eksisterende asfaltflater på Forsvarets del av Banak flyplass. Det dreier seg i hovedsak om betongarbeider og noe mindre asfaltering. Forsvarsbygg har nylig inngått kontrakt med Veidekke Entreprenør AS for utførelsen av arbeidet. Arbeidene vil etter planen være utført innen oktober i år.

Bodø

Bodø har stor militær og sivil aktivitet som over år har medført slitasje på banedekket. Det er allerede startet et prosjekt med fuging og rilling av banedekket. Det består i å fjerne gammel fugemasse mellom betongplater på rullebanen, fjerning av skadede betongplater og støping av nye. Det vil i sommer bli gjennomført reparasjoner av sår i banedekket der gammel betong meisles ut og erstattes med ny.

Videre skal strømforsyningen oppgraderes. I tillegg skal Forsvarsbygg utarbeide et forprosjekt for en større rehabilitering av dekket på hovedrullebanen med tanke på at arbeidene kan gjennomføres i 2013.

Andøya

Den militære flytrafikken er dominerende på Andøya der Andøya flystasjon er en viktig flyplass for øvingsaktiviteten i Nord-Norge. Forsvarsbygg har oversendt et forprosjekt til Forsvarsdepartementet som omfatter utbedring av hovedrullebanen og øvrige flyplassdekker.

Det er utarbeidet flere rapporter vedrørende tilstanden på flyplassen på Andøya. Kartleggingen av de fly operative flatene er foretatt i samarbeid med SINTEF og Veiteknisk Institutt. Begge rapportene konkluderer med at det er et behov for tiltak på flystasjonen. Forutsatt at departementet godkjenner forprosjektet kan arbeidene starte opp i 2013 og være ferdig i 2014.

 

Beliggenhet

Nyhetsvarsling

Få e-post når det kommer nye saker.