Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Planarbeidet for ny kampflybase starter

Forsvarsbygg, Ørland kommune og Bjugn kommune starter nå i fellesskap med planarbeidet for etablering av kampflybasen på Ørland. Samarbeidet innledes med utarbeidelse av ett felles planprogram for konsekvensutredningen.

Bildet: Fra markering av oppstart planarbeid, fra venstre Snorre Glørstad, rådmann Ørland kommune, Hallgeir Grøntvedt, ordfører Ørland kommune og Olaf Dobloug, direktør Forsvarsbygg kampflybase. Foto: Heidi Sørskog.

 – Dette er en viktig milepæl og vi ser frem til samarbeidet og å komme i gang med planprosessen, sier Snorre Glørstad, rådmann i Ørland kommune og Olaf Dobloug, direktør i Forsvarsbygg kampflybase.

Forsvarsbygg og Ørland kommune markerte mandag 12.november oppstarten på planarbeidet for etableringen av hovedbase for nye kampfly på Ørlandet.

Grundig prosess
Sammen skal Ørland kommune, Bjugn kommune og Forsvarsbygg utarbeide et planprogram som skisserer temaene i den kommende konsekvensutredningen og fremdriften. Utredningen vil gi et godt grunnlag for de videre planer og løsninger for kommunens innbyggere og Forsvaret. Det er allerede kjent at tema som berører landbruk, naturmiljø, støy og trafikk skal belyses. Planprogrammet vil legges ut på høring slik at innbyggere, organisasjoner, offentlige myndigheter og interesserte kan gi sine innspill.

– Vi ønsker å legge opp til en solid prosess slik at vi får belyst sentrale temaer som igjen kan bidra til gode løsninger. Her står miljøriktige løsninger i både planleggingen og ved byggingen sentralt, uttaler Olaf Dobloug. Som vertskommune for basen er Ørland kommune en sentral samarbeidspartner for Forsvarsbygg, men det er også etablert dialog med nabokommunen, Bjugn og regionale myndigheter.

Alle partene står ovenfor både spennende og krevende oppgaver med en stram tidsplan, og allerede på nyåret legges planprogrammet ut til høring. – Vi står ovenfor viktige utrednings- og planoppgaver for kommunen, og vi ser frem til både samarbeidet med Forsvarsbygg og i varetakelsen av våre innbyggeres interesser, sier Snorre Glørstad.

For spørsmål, vennligst kontakt:
Olaf Dobloug, direktør Forsvarsbygg kampflybase, 906 97 510
Snorre Glørstad, rådmann Ørland kommune, 911 47 143
Heidi Sørskog, kommunikasjonssjef Forsvarsbygg kampflybase, 918 63 177

Nyhetsvarsling

Få e-post når det kommer nye saker.