Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Positiv holdning til Forsvaret i Åmot

Forsvarsbygg har, i samarbeid med Åmot kommune og Forsvaret, gjennomført den fjerde og siste planlagte befolkningsundersøkelsen om bokvalitet etter Forsvarets etablering i Åmot kommune.

Undersøkelsen fikk svært god svarprosent, og Forsvarets virksomhet oppleves som positiv av ni av ti.

Hovedfunn
Resultatene i undersøkelsen viser at innbyggerne i Åmot kommune, på tross av økt militær aktivitet og at Regionfelt Østlandet nå er tatt i bruk, har en mer positiv holdning til å bo i nærheten av Forsvarets øvingsområder enn de har hatt tidligere.

  • Forsvarets virksomhet oppfattes som positivt av et stort flertall av innbyggerne i egen kommune, og det er økende tilfredshet med tiltak for å unngå negative følger.
  • Befolkningen i Åmot mener at øvingsvirksomheten ikke gjør ubotelig skade på planter og dyreliv i området.
  • De mener også at Forsvarets øvingsvirksomhet ikke fører til fraflytting og forvitring av det sosiale nettverket.
  • Befolkningen er klart uenige i at øvingsvirksomheten gjør det farlig for folk å bevege seg i området, og at den begrenser deres muligheter til å utøve friluftsaktiviteter.

 De ulemper som nevnes, er ikke vesentlig endret fra tidligere undersøkelser.

Støy fra Forsvarets virksomhet
Til tross for at RØ nå er i full drift, er det en liten del av befolkningen som oppfatter støy fra Forsvaret som svært plagsom. Andelen er mindre enn den målsettingen som er satt av forurensningsmyndighetene, og dette gjelder selv i de deler av kommunen som er nærmest øvingsområdene og mest belastet. Mest nevnte støykilde er fly og helikopter.  

Innbyggerne som er plaget av støy fra Forsvarets øvingsvirksomhet oppgir at støyen er mest plagsom om kvelden, og på sommeren.  Dette er bare mindre endringer i forhold til tidligere undersøkelser, til tross for økt aktivitet og bruk av betydelig større arealer.

Varsling av Forsvarets øvingsvirksomhet
Befolkningen i Åmot kommune er forholdsvis fornøyd med Forsvarets varslingsrutiner med hensyn til øvingsvirksomhet og aktiviteter. Mest nevnte årsak til misnøye er knyttet til valg av kanaler for varslingen. De yngste aldersgruppene er minst tilfreds med varslingsrutinene.

Framtidig fokus
Som sist viser undersøkelsen at Forsvaret må ha størst fokus på luftaktivitet.

Faglig ansvarlig
Norfakta Markedsanalyse AS har vært faglig ansvarlig for datainnsamlingen, samt bearbeiding av resultatene. Resultatene er tilgjengelige og kan fritt lastes ned (link nederst på siden).

 

Bilde: 
Fra venstre: Ordfører i Åmot kommune Espen Andre Kristiansen, eiendomssjef i Forsvarsbygg Ole Anders Spikkerud, sjef OPSTØ Østerdal garnison, Oberstløytnant Ola Gundersen, sjef plan/miljø i Forsvarsbygg Odd Erik Martinsen og prosjektleder i Forsvarsbygg Svein Solli.
Foto: Trond Enemo, Forsvarsbygg

Beliggenhet

Nyhetsvarsling

Få e-post når det kommer nye saker.