Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Samarbeidsavtale om ENØK

Forsvarsbygg har inngått en samarbeidsavtale med Finnmark Fylkeskommune og Sør-Varanger kommune om kjøp av miljøvennlig energi i form av varmt sirkulerende vann ved Svanvik.

Ved å legge om til mer miljøvennlig energiproduksjon oppfyller oppdragsgiverne sentrale krav om reduksjon av CO2-utslipp.

Hver av partene inngår selvstendige, likelydende avtaler med den leverandør som velges for sin respektive bygningsmasse.

Bygningene i Svanvik er:
1. Folkehøyskolen (Finnmark fylkeskommune)
2. Pasvik skole (Sør-Varanger kommune)
3. Pasvik grensestasjon (Forsvarsbygg)

For å oppnå målsettingene inviteres det til et samarbeid med private aktører, som gjennom langsiktige avtaler vil få oppdraget med å levere energi (fjernvarme eller nærvarme). Anbudskonkurransen legges ut offentlig i nær fremtid.

Forsvarsbygg har tidligere gjennomført flere tilsvarende konkurranser for levering av fjernvarme, og erfaringene fra gjennomførte konkurranser har vært svært positive. I tillegg til miljøgevinsten har Forsvarsbygg erfart en betydelig reduksjon i energikostnadene, noe som igjen gir reduserte driftskostnader.

Forsvarsbygg kan vise til egen avtale om kjøpt av varmt sirkulerende vann ved Høybuktmoen og som skal settes i drift i løpet av 2013.

Kontaktpersoner:

• Finnmark fylkeskommune: Steinar Hansen, mobil 940 35 830

• Sør-Varanger kommune: Ivar Kaski, mobil 908 87 094

• Forsvarsbygg: Jens Hugo Leiknes, mobil 94194577

Beliggenhet

Nyhetsvarsling

Få e-post når det kommer nye saker.