Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Anbudskonkurranse ENØK - Kjøp av varmt vann til militærleir

Forsvarsbyggs ENØK prosjekt i Skjold leir, i Målselv kommune, legges ut på anbud. Anbudet går ut på å kjøpe sirkulerende varmt vann til oppvarming av hele leiren.

Forsvarsbyggs grønne miljøtiltak innenfor ENØK skal sørge for at oljekjelene som nå er i bruk i leiren fases ut, og med det redusere utslippet av CO2 med flere tonn årlig.

Forsvarsbygg kjøper energi i form av sirkulerende varmt vann til en avtalt kwh-pris som reguleres av konsumprisindeksen. Dette vil gi en forutsigbarhet i driftskostnadene for Forsvaret. Det er den valgte leverandøren etter anbudskonkurransen som bygger og drifter et biobrenselanlegg som skal forsyne leiren med varmt vann.

- For Forsvarsbygg er det et overordnet mål å nå miljøkravene om å redusere bruken av fossilt brennstoff og dermed redusere CO2-utslippene. Med denne avtalen får vi redusert utslippet med vel 3 000 tonn i Skjold leir, sier prosjektsjef Jens Hugo Leiknes i Forsvarsbygg.

Fjernvarmesentralen skal settes opp på Forsvarets tomt utenfor leiren og levere energi i form av varmt vann i størrelse på vel 9,5 MWh i året.

Forsvarsbygg tilrettelegger med infrastrukturen innenfor leiren og frem til anlegget, slik at grensesnittet med påkobling forenkles betraktelig for leverandøren.

Avtalen med Forsvarsbygg innebærer kjøp av varmt vann i 20 år.

Tilbudsbefaring på Skjold 8. oktober klokken 13.00 med oppmøte ved hovedvakta i leiren. Anbudsfristen er satt til 11. november 2013.

  

Bildetekst:
Oversiktsbilde av Skjold leir, Øverbygd i Målselv kommune. Foto: Terje Bartholsen, Forsvarsbygg

 

Beliggenhet

Nyhetsvarsling

Få e-post når det kommer nye saker.