Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Byggestart for tre storprosjekter på Haakonsvern

Natt til tirsdag vedtok Stortinget at Forsvarsbygg kan starte byggingen av tre nye storprosjekter på Haakonsvern for tilsammen 843 millioner kroner. – Vi er klare til innsats, sier prosjektsjef i Forsvarsbygg, Bjørn Tore Rognstad.

De tre prosjektene er nye lokaliteter til Luftforsvarets helikopterdetasjement, nytt administrasjonsbygg og fler-brukshaller til Marinejegerkommandoen og et nytt administrasjonsbygg for Forsvarets logistikkorganisasjon. De første byggearbeidene starter i november i år.

– Det er svært gledelig at disse tre prosjektene nå godkjennes og startes opp. Gjennomføring av prosjektene bidrar til at basen ytterligere tilrettelegges for fremtidens bruk. Både helikopterdetasjementet og marinejegernes nye anlegg vil direkte bidra til økt operativitet, sier Sjef Haakonsvern orlogsstasjon, kommandør Åsmund Andersen.
– Vi gleder oss til å ta fatt på byggeoppdragene. Vi er klare til innsats, sier Rognstad.

Helikopterdetasjement
Helikopterdetasjementet på Haakonsvern er en underavdeling av den nasjonale helikopterbasen som nå skal føres opp på Bardufoss. Helikopterfasilitetene skal huse Luftforsvarets 14 nye NH90-helikoptre, hvorav seks skal ha sin base på Haakonsvern. Byggeprosjektet omfatter hangarer, verksted, kontorer og plasser for oppstilling av helikopter på Store Bogøy på Haakonsvern.

Luftforsvarets NH90-helikoptre på Haakonsvern skal støtte Kystvakten og fregattvåpenet i Sør-Norge. 60 nye arbeidsplasser vil bli etablert ved anlegget på Haakonsvern. Byggearbeidene vil ta til våren 2014, og vil være ferdigstilt i 2016.

Nytt administrasjonsbygg og flerbrukshaller til Marinejegerkommandoen
Våren 2014 setter Forsvarsbygg i gang byggearbeidene for Marinejegerkommandoens nye bygg ved den gamle MTB-havnen på Haakonsvern.

Prosjektet omfatter blant annet undervisningsfasiliteter, kontorer og lagre for avdelingens utrustning, kjøretøy og båter. Bygningsmassen skal etter planen stå ferdig i 2017.

Nytt administrasjonsbygg for Forsvarets logistikkorganisasjon
Forsvarsbygg vil nå igangsette byggingen av et nytt administrasjonsbygg for Forsvarets logistikkorganisasjon. Administrasjonsbygget, skal erstatte det gamle depotbygget, med et nytt energieffektiv, fleksibelt og tidsriktig bygg.

– Vi skal bygge det nye kontorbygget på Haakonsvern til et nullenergibygg. Med sitt årlige beregnede energiforbruk på 16 kWh per kvadratmeter, vil dette bli et av de mest energieffektive nye kontorbyggene i landet til nå, sier prosjektsjef i Forsvarsbygg, Bjørn Tore Rognstad. Å bygge et slikt bygg er i tråd med regjeringen sin målsetting i Meld. St. 21 (2011-2012) – Norsk klimapolitikk – om nesten nullenerginivå på nybygg fra 2020.

Bilder over:
NH90:
Et NH-90 helikopter på Rygge flystasjon. Foto: Forsvarets mediesenter/ Thorbjørn Kjosvold

Marinejegere: Marinejegerkommandoen trener og gjør seg klare sammen med besetningen på KNM Roald Amundsen for avreise til Adenbukta 12. juni i år. Nå får MJK nye bygg på Haakonsvern. Foto: Forsvarets mediesenter/ Peder Torp Mathisen.

Nytt bygg for FLO: Det nye depotbygget på Haakonsvern blir et av landets første nullenergibygg. Illustrasjon: Link arkitektur

Nyhetsvarsling

Få e-post når det kommer nye saker.