Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Dialogkonferanse om miljøløsninger

I arbeidet med miljøsanering av skytefelt opplever Forsvarsbygg tidvis utfordringer knyttet til deponering av forurenset masse. Forrige uke arrangerte derfor Forsvarsbygg en konferanse hvor entreprenører og leverandører av deponitjenester kunne presentere sine løsninger.

For å unngå å måtte lete etter nye løsninger i hvert enkelt prosjekt ønsker Forsvarsbygg en fast avtale på deponering og rensing av forurenset masse. Målet med konferansen var derfor å oppnå en større oversikt over mulighetene i markedet, og på den måten kunne lage et bedre konkurransegrunnlag.

-Dette er en såkalt innovativ anskaffelse der vi har dialog med markedet i forkant av konkurransekunngjøringen. Vi tror en slik metode vil være nyttig for både leverandører og Forsvarsbygg, sier Oddgeir Ekerhovd, innkjøpsrådgiver i Forsvarsbygg.

Imponerende løsninger
I forkant av konferansen hadde flere av leverandørene gått sammen for å kunne tilby komplette deponiløsninger.

-Jeg ble veldig positivt overrasket over hvor mange løsninger som allerede finnes i markedet. Basert på informasjonen vi har fått har jeg tro på at vi kan finne gode løsninger på behovene vi har, sier seniorrådgiver i Forsvarsbygg, Pål Skovli Henriksen.

Klima- og forurensningsdirektoratet har vært positive til konferansen, og har bistått med avklaringer av regelverk.

Presentasjonene fra konferansen finner du i høyremargen på denne siden.Både deltakere og andre kan til og med 23. juni ettersende opplysninger på e-post til Oddgeir Ekerhovd: oddgeir.ekerhovd@forsvarsbygg.no

Bildetekst:
Fornøyde og imponerte arrangører (f.v.): Kjersti Furset, Pål Skovli Henriksen og Oddgeir Ekerhovd.

Nyhetsvarsling

Få e-post når det kommer nye saker.