Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Folkemøte om utslippstillatelse

Prosessen med å få til en godkjent utslippstillatelse i Setermoen skyte- og øvingsfelt går mot slutten. Godkjenningen vil gi Hæren forutsigbarhet og en aktivitet innenfor regulerte rammer.

Fylkesmannen i Troms arrangerte den 22. oktober et folkemøte hvor befolkningen i Bardu fikk stille spørsmål og komme med innspill. Cirka 30 personer benyttet seg av muligheten, og det meste av diskusjonene kom til å handle om skytestøyen.  

Feltet har vært i bruk siden 1970-tallet, men har så langt ikke hatt noen formell utslippstillatelse. Kartleggingen omfatter naturmangfold, vann- og grunnforurensing, samt støy. Høringsfristen utløper 11. november og miljøverndirektør Evy Jørgensen hos Fylkesmannen oppfordret de frammøtte å levere skriftlige innsigelser til de aktuelle spørsmålene som ble reist på møtet.  

Forutsigbarhet
Sjef for Operasjons støtte i Hæren, oberst Jørn-Erik Berntsen, slo fast at en godkjent utslippstillatelse for Setermoen skyte- og øvingsfelt innebærer at Forsvaret formaliserer en virksomhet som har foregått lenge og at endringene ikke vil bli store.   

- Forskjellen er at aktiviteten vil foregå innenfor regulerte rammer. Det gir en forutsigbarhet, som både Forsvaret og innbyggerne i Bardu vil være tjent med, sa Berntsen.  

Panserbataljonen på Setermoen vil om noen år bli en avdeling på linje med Telemarkbataljonen.  Med større innslag av vervede mannskaper vil bruken av skytefeltet bli jevnere året rundt.  

- Flere forhold, som f.eks. økt bruk av simulatorer vil gjøre at man likevel ikke ville oppleve noen stor økning i antallet granater som avfyres, sa Berntsen.  

Det er Artilleribataljonen som sammen med Panserbataljonen står for mesteparten av denne øvingsaktiviteten.  Sjef for Artilleriet, Morten Jensen, opplyste at søknaden om utslippstillatelsen innbefatter skyting av cirka 8 000 granater.  

Grundig kartlegging
Møtedeltakerne var mest opptatt av skytestøyen. Ingunn Milford fra Forsvarsbygg  informerte om  prinsippene  bak støymålingene, mens kollega  Øystein Valdem  presenterte  støykart som  viste  hvordan støyen fra  handvåpen  og tyngre materiell virker inn i sentrum av Setermoen, i Salangsdalen  og deler av Øvre Bardu. Forsvaret har i løpet av de siste årene iverksatt en rekke tiltak for å dempe støyen. En innebygget skytehall  (KH 2) og flytting av standplasser i skytefeltet  har  gitt et redusert støybilde  for flere hundre boliger. I tillegg vil nattskytingen begrenses til 15 netter i året.    

Ordfører Arne Nysted i Bardu var fornøyd med prosessen, men uttrykte en viss bekymring for problemene som skytestøyen skaper ved Forseth, Kobberyggen og Bjørnstrøm. Han var også spent på om en godkjent utslippstillatelse ville inneholde krav om støydempende tiltak i nye boligfelt på Setermoen. 
 

 

 

Bildetekster: 
Presentasjon: Forsvarsbygg, Fylkesmannen i Troms og Hæren presenterte søknaden om utslippstillatelse til befolkningen på Setermoen i Bardu.

Større forutsigbarhet: Sjef for Artilleribataljonen Morten Jensen og sjef Operasjon støtte i Hæren, Jørn Erik Berntsen, slo fast at en godkjent utslippstillatelse i Setermoen SØF gir større forutsigbarhet, både for Forsvaret og lokalsamfunnet.  

 

Beliggenhet

Nyhetsvarsling

Få e-post når det kommer nye saker.