Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Foreløpige skisser for kampflybase klare

Forsvarsbyggs arbeid med planleggingen av kampflybase er nå godt i gang for flere områder.

Parallelt med reguleringsplanarbeid pågår planleggingen av hvordan selve basen skal utformes. Et ledig område i nord på flystasjonen har lenge utpekt seg som et aktuelt område for F-35, og nå foreligger de første forløpige skissene for helhetsgrepet av kampflybasen.

Arealeffektivitet
Forsvarsbygg legger til rette slik at Forsvaret kan ta i mot de første kampflyene på Ørlandet høsten 2017. Det betyr at de første byggene vil stå klare andre halvår 2016, med planlagt byggestart 2014/2015. Det første byggeoppdraget på basen vil være for skvadronbygg som skal blant annet huse simulatorer. Andre oppdrag er fasiliteter til forsyning og vedlikehold, hangaretter og boliger/kvarter. Skvadronsbygg og bygg for forsyning og vedlikehold vil bygges i nordområdet på flystasjonen.  Konsentrasjonen av bygg og anlegg for F-35 i dette området muliggjør fortsatt drift og operasjoner av F-16 i en overgangsperiode, samtidig som at dette helhetsgrepet tar i seg fremtidig utbygging inne på basen.

Hangaretter
I de foreløpige planene sees det nå på bruk av hangaretter for å huse nye de kampflyene.  Hangaretter er flere hangarer på rekke med muligheter for gjennomkjøring begge veier. Planleggingen er på et tidlig stadium, og det sees på alternative løsninger for porter i disse hangarettene. Det vurderes også alternative plasseringer av hangaretter og tilhørende voller.

Det vil jobbes videre med alternativer for plassering av bygg og anlegg innenfor valgt helhetsgrep, og skissene fra mars 2013 vil justeres i planleggingen fremover. Det er stor interesse for planleggingen av kampflybase på Ørland, og i tillegg til orienteringer om reguleringsplanarbeidet ble bygg- og anleggsbransjen orientert under Byggedagene i Oslo, 7.mars 2013.

Det er LPO arkitekter as i ALM-gruppen som har tegnet de første skissene for den fremtidige kampflybasen på Ørland. Forsvarsbygg signerte i oktober 2012 avtale med ALM-gruppen, bestående av Asplan Viak, LPO arkitekter as og Multiconsult, for utførelse av plan- og prosjekteringsoppgaver.

Image "kampflybase-1-web-stor.jpg" without description

3D perspektivillustrasjon.

Nyhetsvarsling

Få e-post når det kommer nye saker.