Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Forsvarsbygg presenterte nye prosjekt: Entreprenørene gikk mann av huse

Entreprenører fra midt Troms og Tromsø møtte fulltallig opp da Forsvarsbygg tirsdag orienterte om byggeprosjekt som nå er på beddingen.

Omkring 70 representanter fra entreprenører og næringslivet for øvrig stilte på "Treffpunkt midt-Troms" i Istindportalen. Regionsjef Hårek Elvenes i Forsvarsbygg slår fast at den store interessen er en indikasjon på hvor viktig utbyggingen av militære anlegg er for næringslivet i denne regionen.

- I byggrapportene som produseres i forbindelse med en del av de største prosjektene kan vi svart på hvitt lese at det stort sett er lokale entreprenører og underleverandører som får disse jobbene. Det er ingen tvil om at verdiskapningen blir fordelt utover i mange lokalmiljø, ikke bare i Midt Troms, men også i Tromsø og resten av landsdelen, sier Elvenes.

Satsing på Bardufoss

Jens Hugo Leiknes, prosjektsjef byggefase, hadde en beskrivende presentasjon av de 14 enkeltprosjektene som lyses ut i løpet av 2013, og kom også inn på det som planlegges i 2014, 2015 og 2016.

Hovedtyngden av de store utbyggingsprosjektene vil i årene som kommer foregå på Bardufoss. Etter at ledelsesbygget til Hæren i Rusta leir nærmest er fullført, skal ett nytt kjøkken på 3 600 kvadratmeter erstatte fire gamle. Dette prosjektet blir i likhet med en mannskapsforlegning på 4 000 kvadratmeter med 384 soveplasser til kunngjort i løpet av 2013.

Sørreisa fases inn

Satsingen på Luftforsvarets virksomhet i Sørreisa utløser også nye byggeprosjekt i denne kommunen. Et depot blir kunngjort i april, mens befalsforlegningen med 26 boenheter ved Statoil stasjonen blir lyst ut på nytt, på grunn av konkurs.

- Vi hadde i dette prosjektet ikke lov til å gå videre og velge nummer to på den opprinnelige anbudslista, derfor kommer dette prosjektet ut på en ny konkurranse, opplyste Jens Hugo Leiknes.

 

Bildetekster:
Godt oppmøte:
Entreprenører og underleverandører møtte "mannsterk" da Jens Hugo Leiknes, prosjektsjef byggefase i Forsvarsbygg, orienterte om Forsvarsbyggs prosjekt i årene som kommer. (Foto. Arild Nordahl, Forsvarsbygg)

God lokal verdiskapning:
Regionsjef Hårek Elvenes i Forsvarsbygg slår fast at byggeprosjektene gir god lokal verdiskapning over hele landsdelen. (Foto: Arild Nordahl, Forsvarsbygg)

Beliggenhet

Nyhetsvarsling

Få e-post når det kommer nye saker.