Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Forsvarsbygg sikrer naturmangfold

Forsvarsbygg jobber kontinuerlig med miljøarbeid, og har nå laget nettsider hvor du lett kan få tak i informasjon om arbeidet Forsvarsbygg gjør for å kartlegge og bevare naturmangfoldet i forsvarssektorens skyte- og øvingsfelt.

Forsvarsbygg har forvaltningsansvaret for forsvarssektorens skyte- og øvingsfelt på land, og i alle feltene er miljøhensyn en integrert del av virksomheten. Nå har 16 av de 42 feltene fått egne nettsider, hvor du kan lese om Forsvarsbyggs arbeid med naturforvaltning.

-Hensikten med sidene er å gjøre vårt materiale lett tilgjengelig for de som måtte ha bruk for det. På sikt håper vi å få egne nettsider for alle de aktive feltene, der informasjon om alt miljøarbeid, fra støymålinger til overvåking av sjeldne arter skal være tilgjengelig, forteller Per Siem, leder for grunneiendom og skyte- og øvingsfelt i Forsvarsbygg.

Vern av områder og arter

Forsvarsbygg startet karleggingen av biologisk mangfold i forsvarssektorens skyte- og øvingsfelt allerede i 2001. Kartleggingene viste blant annet at selv om Forsvarets tilstedeværelse stort sett regnes som negativt for naturen, er ikke dette alltid tilfellet. Naturmangfoldet i skyte- og øvingsfeltene er nemlig mange steder rikt og variert nettopp fordi flere av områdene i mange år har vært skjermet mot generell utbygging, ferdsel og annen påvirkning.

På de nye sidene kan du blant annet lese om hvilke fugler som holder til i Hengsvann skyte- øvingsfelt, eller det verdifulle kystlandskapet på Tarva, men du vil også finne:

  • Biologisk mangfoldrapporter
  • Andre miljørapporter
  • Kart med avgrensing av skytefeltet
  • Linker til viktige nettsteder som Artskart og Naturbase

Ble du nysgjerrig? Her kan du ta en titt!

Nyhetsvarsling

Få e-post når det kommer nye saker.