Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Historiske mannskapsforlegninger på Terningmoen rehabilitert

Seks mannskapsforlegninger fra 1885 er gitt nytt liv gjennom en omfattende rehabilitering. I dag ble dette markert i leiren.

Forsvarsbygg har med dette oppnådd to målsettinger med prosjektet som startet i mai 2011: Viktig kulturhistorie tas vare på, samtidig med at dagens soldater i leiren nå får moderne bofasiliteter, uttaler regionsjef Per Anders Bakke og eiendomssjef Ole Anders Spikkerud i Forsvarsbygg.

Byggene er seks av totalt elleve opprinnelige forlegningsbygg som ble oppført i 1885.Til sammen utgjør disse byggene et særpreget og sjeldent helhetlig militærhistorisk bygningsmiljø på Terningmoen som det er viktig å ta vare på.

Slike forlegningsbygg ble oppført mange steder i landet, men få er bevart i dag. På Terningmoen utgjør de dessuten en sentral del av det eldste bygningsmiljøet og den opprinnelige leirstrukturen. Alle bygningene er derfor vernet, noe som stilte strenge krav til Forsvarsbygg som byggherre og entreprenøren.

Trangt om plassen

Forlegningene ble i sin tid oppført i laftet tømmer og var opprinnelig ikke panelert. Takene var dekket med spon, noe som senere ble forandret til teglstein. Atten mann kunne bo på hver av de til sammen fire forlegningsrommene, det vil si totalt 72 mann per bygg. Etter rehabiliteringen inneholder forlegningene nå 4 seksmannsrom med nødvendige fasiliteter, som dusjer, vask og WC, og med en nøktern, men moderne standard som skal bidra til trivsel for brukerne av byggene.

Fagkompetanse viktig

Rehabiliteringen er gjort etter antikvariske prinsipper i tråd med anbefalinger fra Forsvarsbygg nasjonale festningsverk. Man har i størst mulig grad gjenskapt det opprinnelige fasadeuttrykket blant annet ved at vinduer og dører er tilbakeført til et «1930-talls» uttrykk. Innvendig er mest mulig av de opprinnelige konstruksjonene bevart. Byggene er malt med tradisjonell linoljemaling i opprinnelig «Staverngul» fargesetting.

 

Bildetekst:
Gruppebilde, fra venstre: Regionsjef Per Anders Bakke (Forsvarsbygg), Eiendomssjef Ole Anders Spikkerud (Forsvarsbygg), Jan Vestli (Th Johansen & Sønner AS), Harald Huse (Forsvaret) og prosjektleder Eivind Kolaas (Forsvarsbygg)

Bilde av gammel forlegning: Foto: Glomdalsmuseet

Beliggenhet

Nyhetsvarsling

Få e-post når det kommer nye saker.