Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Invitasjon til samrådsmøter på Ørland

Det vert invitert til samrådsmøter i samband med planlegginga av utvidinga av Ørland flystasjon. Møtene vil finne stad 23. og 24. september. Onsdag 25. september vert det skipa open dag på Ørland kultursenter.

I samband med samråd i planarbeidet inviterast det til møter der det blir greid ut om arbeidet. Tema for samrådsmøtene vil vere knytt til dei mellombelse temarapportane som er grunnlaget for konsekvensutreiinga. Representantar frå kommunen, Forsvarsbygg og Forsvaret, som arrangerer møtet, vil vere tilgjengelege for spørsmål.

Sjå vedlagte dokument for tid og stad for møtene.

 

Nyhetsvarsling

Få e-post når det kommer nye saker.