Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Kunngjøring Linderud

I forbindelse med oppstart av detaljregulering med konsekvensutredning på Linderud leir i Oslo legges planprogram ut for høring.

Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for å samlokalisere Forsvarets virksomhet. Denne er i dag spredt rundt på flere lokaliteter i Oslo. Det er derfor behov for en betydelig utvidelse og rehabilitering av bygg innenfor planområdet.

Videre er det behov for å vedta en reguleringsplan for å få avklart utnyttelsesgraden i leiren. Det vises til vedlagt planprogram for ytterligere informasjon om blant annet formål, bakgrunn og beskrivelse av planarbeidet.

Plansakens dokumenter er også tilgjengelige gjennom Plan- og bygningsetatens Saksinnsyn: http://www.pbe.oslo.kommune.no/saksinnsyn/.

Eventuelle synspunkter, merknader, opplysninger m.v. av interesse og betydning for planarbeidet sendes skriftlig innen 10.01.2014 til fagkyndig:

Hjellnes Consult v/Kristoffer Rein
Postboks 91 Manglerud
0612 Oslo
E-post: krr@hjellnesconsult.no

 

Beliggenhet

Nyhetsvarsling

Få e-post når det kommer nye saker.