Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Miljøvernpris til Forsvarsbygg

Forsvarsbygg fikk i dag Forsvarsdepartementets miljøvernpris for sitt arbeid med energiledelse, som blant annet har ført til at Forsvaret årlig sparer over 100 millioner kroner i energikostnader.

For å inspirere og motivere, og ikke minst hedre dem som gjør en ekstra innsats, har Forsvarsdepartementet etablert en egen miljøvernpris. I dag ble denne tildelt Forsvarsbygg og Gunnar Solbjørg, prosjektleder for energiledelsesprogrammet i Forsvarsbygg.

Forsvarsbyggs energiledelsesprogram er eiendomsbransjens største energisatsning. Satsningen har spart Forsvaret 114 GWh per år, og har siden oppstarten i 2006 redusert Forsvarets energibruk med 15 %.

Et forbildeprosjekt
Forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen omtalte energiledelsesprosjektet som et forbildeprosjekt i sin tale til vinneren:

-Energiledelsesprosjektet er unikt i størrelse og kompleksitet, og kan ikke sammenlignes med noe tilsvarende i Norge. Prosjekt energiledelse er et forbildeprosjekt innenfor eiendoms­forvaltning, og det har beredt grunnen for at forsvarssektoren i dag må kunne sies å være blant de sektorer i samfunnet som ligger langt fremme med energieffektivisering.

God forsvarspolitikk
-Pengene vi sparer på reduserte energikostnader er penger vi heller kan bruke på Forsvarets operative kapasitet. Energieffektivisering er ikke bare god klima- og miljøpolitikk, det er også god forsvarspolitikk, sier Strøm-Erichsen.

Inspirerer til videre arbeid
Forsvarsbyggs Gunnar Solbjørg har vært prosjektleder for energiledelsesprogrammet, og er svært glad for å ha vunnet miljøvernprisen.

–Dette er en anerkjennelse jeg setter stor pris på, og det er jo også en inspirasjon til ytterligere innsats. Det er samtidig viktig for meg å si at vi aldri hadde fått til dette uten alle ildsjelene i Forsvarsbygg, og jeg vil også berømme Forsvarsdepartementet for støtten de har gitt oss underveis, sier Gunnar Solbjørg.

Gunnar Solbjørg og Forsvarsbygg har tidligere vunnet Enovaprisen for sin satsning på energiledelse.

Fakta om Forsvarsbyggs energisatsning 2012-2015:

  • Energisatsningen viderefører tiltak for mer effektiv og miljøvennlig energibruk
  • I 2016 skal vi ha redusert energibruken med 30 prosent i forhold til 2006
  • Arbeid mot nullutslipp av C02: Ombygging av energisentraler og fyrhus
  • Energibruken skal reduseres eller konverteres med til sammen ytterligere 150 GWh
  • 460 millioner kroner er planlagt investert i energieffektiviserende tiltak i perioden
  • 300 millioner kroner er planlagt investert i oppgradering av eksisterende bygg og ombygging av energisentraler
  • Program for energimerking av alle bygg

Nyhetsvarsling

Få e-post når det kommer nye saker.