Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Mindre arealbehov – Redusert utvidelse i Sørlia

Sørlimarka skytefelt i Harstad trenger mindre areal enn først antatt.

Forsvarsbygg har fått godkjenning fra Forsvarsdepartementet om en redusert utvidelse av skytefeltet for Forsvaret. Dette innebærer blant annet at det er færre grunneiere og rettighetshavere som berøres.

Mindre behov

En gjennomgang som Forsvarsbygg og Sjøforsvaret har utført viser at de trenger ikke det totale arealet som er satt av i Harstad kommunens arealplan i Sørlia. Årsaken til dette er blant annet endring av våpentypene som brukes nå, og dermed er ikke kravet til sikkerhetssonen like stort som tidligere.

Bruken av feltet

- Utvidelsen i skytefeltet er basert på behovet for en sikkerhetssone i forbindelse med skytingen. Det er planlagt å bygge to større voller innenfor dagens skytefelt, samtidig som banene utvikles. Dette er også tiltak som reduserer behovet for utvidelse av sikkerhetssonen, forteller Øystein Løvlie, prosjektleder i Forsvarsbygg.

Prosess

Forsvarsbygg planlegger å starte en prosess opp mot Harstad kommune til høsten for å lage en reguleringsplan for skytefeltet. I tillegg skal Forsvarsbygg starte en prosess med rettighetshaverne i området for å etablere de nødvendige rettighetene i skytefeltet. Deretter skal det sendes søknad om utslippstillatelse for skytefeltet til Fylkesmannen.

Kulturminner

Forsvarsbygg har sendt informasjon til Harstad kommune om at kulturminnene i området skal kartlegges i sommer. Dette arbeidet starter opp i juli/august.

 

Illustrasjon:
Kart over arealbehovet i Sørlimarka skytefelt. Ill: Forsvarsbygg

 

Beliggenhet

Nyhetsvarsling

Få e-post når det kommer nye saker.