Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Nye Bardufoss leir formes

Generalinspektøren i Hæren er i full drift i det nye ledelsesbygget på Bardufoss. Forsvarsbygg har oppført Nord-Norges første kontorbygg som passivhus i energiklasse A, og har lagt vekt på både estetikk og nøkternhet i utformingen.

Fotavtrykk i nord

- Det nye ledelsesbygget til Hæren på Bardufoss markerer et stort militært fotavtrykk i nord, og det viser at politikken er omsatt til håndfaste resultater. Jeg er veldig stolt av at vi i dag åpner et ledelsesbygg med gode og varige miljøstandarder og som setter en ny standard for effektiv energibruk, sa statsråd Anne-Grete Strøm-Erichsen.

Veien videre

- Ledelsesbygget er et signalbygg og ikke minst et miljøvennlig bygg med energiklasse A, det beste man kan oppnå. Samtidig er det et passivhus. Passivhus betyr at bygget er bygget slik at det bruker vesentlig mindre energi enn vanlige hus. Dette betyr mindre energiutgifter for Forsvaret som igjen betyr økte midler til Forsvarets operative evne. Det er bra for miljøet, det er bra for Forsvaret og det er bra for samfunnet. Nærmest et kinderegg, fortalte administrerende direktør i Forsvarsbygg, Frode Sjursen.

Stolt general

- Dette er en stor dag for alle i Hærstaben og setter et punktum for en fem-årig prosess med at Hærens ledelse er etablert på Bardufoss. Jeg er stolt av dette bygget og vi ser at det er utført godt håndverk i alle ledd. Jeg var med under arkitektkonkurransen og vinnerutkastet som ble dette bygget "Sluttet orden" av Dyrvik Arkitekter, fyller alle våre behov for effektiv drift og fremtidig løsning, sa generalmajor Rune Jakobsen.

Passivhus og energiklasse A

Forsvarsbygg, som Norges største eiendomsforvalter, ønsker å ligge i front av utviklingen på effektiv energibruk. Målsettingen er å anvende mindre energi, redusere energikostnadene, redusere CO2 utslipp og legge til rette for energieffektive løsninger i driften av byggene. Utfordringen med ledelsesbygget med passivhusstandard i et typisk innlandsklima, er de store temperatursvingningene. Dimensjoneringene må både være tilpasset høye temperaturer og mye nedkjøling på sommeren, og lave temperaturer med stort oppvarmingsbehov på vinteren.

Fakta:

  • Økt isolasjonstykkelse i ytterveggene. Det er bygget stendervegger som er isolert med 350 mm mineralull, med inntrukket dampsperre.
  • Utvendig solavskjerming for redusert kjølebehovet. Vinduene mot sør, øst og vest har i tillegg solreflekterende glass.
  • Det er gjort bygningsmessige tiltak for å redusere kuldebroer og ha et tettere bygg.
  • Bedring av U-verdi/isolasjonsverdi på samtlige vinduer. Tilfredsstiller U-verdi på U=0.8 W/m2 K.
  • Varmegjenvinningen av oppvarmet luft er vesentlig bedre enn normalt.
  • Bedre styring på lys og varme, ut fra bruk og behov.
  • Gjenvinning fra byggets kjøleanlegg (varmepumpe) dekker 55 % av energien som trengs for oppvarmingen (rom-, ventilasjons- og tappevannsoppvarming).  Det resterende oppvarmingsbehovet dekkes av fjernvarme.

 

Bildetekst:
Statsråd Anne-Grete Strøm-Erichsen åpnet offisielt det nye ledelsesbygget for Generalinspektøren i Hæren onsdag 4. september. Her er hun flankert av Frode Sjursen, adm.dir Forsvarsbygg (t.v.) og Rune Jakobsen, generalmajor i Hæren.

Frode Sjursen kom innom i sin tale om Forsvarsbygg signalbygg på miljø, samt den fremtidige utviklingen av nye Bardufoss leir

Fv: Odd Ivar Sletten, Klimaservice AS, Stig Martinsen, NorTeam AS, Kjell Heitmann, prosjektleder Forsvarsbygg og Stig-Allan Simonsen fra NorTeam


Foto: Arild Nordahl, Forsvarsbygg

Beliggenhet

Nyhetsvarsling

Få e-post når det kommer nye saker.