Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Nytt biobrenselanlegg - Renere luft over Garnisonen i Kirkenes

Et nytt og miljøeffektivt biobrenselanlegg er satt i drift og leverer sirkulerende vannbåren varme til alle byggene ved Garnisonen i Sør-Varanger. Ren vanndamp kommer ut av pipa, og miljøeffekten er en reduksjon av cirka 2 240 tonn CO2 til lufta.

Forsvarsbygg inngikk i 2012 en avtale med Bioenergy AS om bygging av tre biobrenselsanlegg. Nå er anlegget ved Garnisonen i Sør-Varanger, GSV Kirkenes, i full drift og leverer varmt sirkulerende vann inn i leiren. Avtalen for anlegget ved GSV har en ramme på 20 år til en verdi av cirka 80-100 millioner kroner. Anlegget er satt opp utenfor leirområdet, eies av Bioenergy AS, driftes av Sør-Varanger Kraft, og flis kjøpes av lokale leverandører. De to andre anleggene oppføres ved Trondenes leir i Harstad og Bodin leir i Bodø.

ENØK

I anlegget fyres det med cirka 98 % flis, biomasse, til oppvarmingen isteden for fyringsolje. Det er satt opp en biokjel på 3,0 MW og en oljekjel på 4,5 MW til spisslast og back up. På utsiden av bygget er det en silo som er gravd ned i bakken og rommer cirka 350 m3 flis, og denne fylles hvert 3. døgn. Totalt energiforbruk er på cirka 7,5 GWh. Miljøgevinsten er en reduksjon på vel 2 240 tonn CO2.

Miljø

- ENØK-prosjektet oppfyller flere formål for Forsvarsbygg. Det er smart med det at Forsvaret sparer fyringskostnader, det øker driftssikkerheten av varmeleveransen i Høybuktmoen leir, da hele anlegget er nytt, og miljøet blir spart med reduksjon av CO2 ut i atmosfæren, sier Jens Hugo Leiknes, prosjektsjef i Forsvarsbygg.

 

Bildetekster:
REN LUFT: Biobrenselanlegget ved Garnisonen i Sør-Varanger fyres med 98 % ren biomasse, flis.

NYTT ANLEGG: Bioenergy AS har satt opp anlegget som leverer varmt sirkulerende vann til Høy-buktmoen leir. Fv: Per Trygve Stenhaug og Geir-Ove Ropphaugen fra Bioenergy AS, Tor Kristian Pet-tersen, GSV, Knut Breivik, Jens Hugo Leiknes og Kjell-Martin Høyli fra Forsvarsbygg, og Michael Rozmara fra GSV.

 

Foto: Beate Ingebrigtsen, Forsvarsbygg

Beliggenhet

Nyhetsvarsling

Få e-post når det kommer nye saker.