Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Ørland: Vil ha raske avklaringer for naboer

- Et forhold ved etableringen som berører mange er støy. Vi tar det veldig alvorlig og er opptatte av å kunne starte avklaringer for naboer så tidlig som mulig, sier statssekretær Eirik Øwre Thorshaug i Forsvarsdepartementet.

Gjennom besøket på Ørland 20. og 21.august møtte statssekretæren, sammen med representanter fra Forsvarsdepartementet og Forsvarsbygg støygruppe, gårdbrukere og Ørland og Bjugn kommuner. Støy er et viktig tema i etableringen av kampflybase og Thorshaug ønsket å møte støyberørte naboer.

- Vi er opptatt av støy som her berører folks viktigste sosiale gode - sitt eget hjem. Derfor er forutsigbarhet viktig. Vi vil legge vekt på at det skal være forutsigbarhet fra alle oss i forsvarssektoren. Vi skal gjøre det vi kan, og Forsvarsbygg starter opp med avklaringer for naboer før reguleringsplanen vedtas høsten 2014, sier Thorshaug.

Forsvarsbygg starter nå opp med prinsippforhandlinger i september, og tar deretter kontakt med de første naboene de høyeste støynivåene for sin eiendom beregnet med nye kampfly.
- Vi gjør det vi kan for å få en rettferdig og forutsigbar prosess og det er et mål å være ferdig med innløsning av boliger og støyisoleringstiltak til de første kampflyene lander høsten 2017. Gjennom de kommende prosesser legges det vekt på å skape dialog og konstruktive løsninger. Vi skal være så fleksible som mulig innenfor de regler og retningslinjer som gjelder, sier Thorshaug.

For å bistå naboene som blir berørte av innløsning eller støyisolering kan nabogruppene søke Forsvarsbygg om å få dekket enkelte utgifter der dette kan dette bidra til mer effektiv dialog gjennom kommunikasjon til medlemmene og til Forsvarsbygg.
Thorshaug fremhevet også i møtene på Ørland viktigheten av å finne gode løsninger gjennom dialog og lokal demokratiet med alle involverte. Planleggingen av kampflybase på Ørland er godt i gang og reguleringsplanens konsekvensutredning er nå i sluttfasen.

Nyhetsvarsling

Få e-post når det kommer nye saker.