Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Restaurering - Oppgradering av velferdsbygg og kino

Forsvarsbygg har inngått en generalentreprise med Bjørn Bygg AS om fornyelse og restaurering av kino og velferdsbygget ved Skjold leir i Målselv kommune.

Verdien på kontrakten er 59,7 millioner kroner inkludert mva. Dette er det tredje bygget som nå skal settes i stand etter Riksantikvarens fredningsbestemmelse. Tidligere er kaserne Evje og befalsmessa restaurert og tilbakeført til 50-tallets stil. Bygningene i Skjold leir viser at Forsvaret ivaretar kulturhistorien med å beholde den unike stilen og samtidig oppgraderer dem til dagens krav og standarder.

- Arbeidet med fornyelsen og renoveringen vil starte i begynnelsen av november, og skal stå ferdig i løpet av januar 2015, forteller prosjektleder i Forsvarsbygg Hans Magnus Stensrud.

- Restaureringsprosjektene for Forsvarsbygg i Skjold leir er både krevende og spennende, og vi ser frem til å ta fatt på denne oppgaven. Vi har håndverkere som jobbet med restaureringen av befalsmessa og som har ytret ønske å jobbe med dette oppdraget, forteller Arild Østgård, daglig leder i Bjørn Bygg AS.

Velferdsbygget har et totalt areal på 3 122 kvadratmeter. Av dette skal 2 054 kvadratmeter inn i renoveringsprosjektet. Målet er å tilbakeføre elementer i bygningen til eksisterende utførelse og tilrettelegges for universell utforming i bygningen.

Historikk

I Skjold leir er deler av bygningsmassen og leirstrukturen fredet ved forskrift av 6. mai 2004 som oppfølging av Landsvernplan for Forsvaret (2000). Velferdsbygget er i henhold til fredningsforskriften fredet, og fredningen omfatter både eksteriør og interiør. Velferdsbygningen er tegnet av arkitektene Gudolf Blakstad og Herman Munthe-Kaas og ferdigstilt i 1956. Bygget ligger rett utenfor leirgjerdet ved hovedvakta, og er et av byggene som er fredet i tilknytning til leiren. Grunnformen var opprinnelig et bygg med to hovedfløyer i vinkel med et sentralt inngangsparti, og i tillegg en mindre fløy langs hovedvegen med boliger for befal. Senere er det oppført et tilbygg mot sør med blant annet nytt kantinekjøkken.

I opprinnelig planløsning inneholdt den ene hovedfløyen kino og den andre fløyen velferdslokaler og kapell. Hovedtrekkene i denne arealfordelingen er beholdt.

Formålet med fredningen

I landsverneplanen heter det at Maukstadmoen (Skjold leir) har også betydning i arkitekturhistorisk sammenheng. Utformingen av bygningene er meget karakteristisk for perioden både med hensyn til  hovedform, materialbruk og detaljering. Det er av stor betydning at bygningsmiljøet opprettholdes med hensyn til overordnet struktur, bygningenes volum og hovedform, samt opprinnelig materialbruk i eksteriør og interiør.

 

Bildetekst:
Fv. Hans Magnus Stensrud, prosjektleder i Forsvarsbygg og Arild Østgård, daglig leder i Bjørn Bygg AS. (Foto: Beate Ingebrigtsen, Forsvarsbygg)

 

Beliggenhet

Nyhetsvarsling

Få e-post når det kommer nye saker.