Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Samrådsmøtene på Ørland: Solid oppslutning, stort engasjement

Siden 19. september har Forsvarsbygg arrangert om lag 20 «samrådsmøter» med berørte parter, offentlige myndigheter, interessenter og barn og unge i samband med planleggingen av kampflybasen på Ørland. Tema for møtene har vært de foreløpige temarapportene til konsekvensutredningen.

- Forsvarsbygg legger vekt på åpenhet og medvirkning i planprosessene , sier Olaf Dobloug, direktør i Forsvarsbygg kampflybase. Det er gjennom året arrangert flere seminarer, møter og åpne dager hvor utredningstemaer er belyst og diskutert.

Offentlige sektormyndigheter, kommuner, naboer, lag og organisasjoner er noen av partene som har deltatt på samrådsmøtene med Forsvarsbygg. Samråd mellom partene er hjemlet i plan- og bygningsloven. Forsvarsbyggs planarbeid er også et viktig grunnlag for kommuneplanen som Ørland kommune nå er i gang med og som skal vedtas neste høst.

Utbyggingen av Ørland hovedflystasjon vil bety mye for lokalsamfunnene rundt basen, i første rekke i kommunene Ørland og Bjugn. Konsekvensene for miljø og samfunn utredes og i samrådsmøtene ble disse virkningene presentert. Konsekvense er behandlet i tolv foreløpige temarapporter. Avklaringer knyttet til støy, arealbruk, befolkningsutvikling og anleggsarbeid vil prege samfunnet på Fosenhalvøya de nærmeste årene.

- Det er mye som skal skje i Ørland kommune, og det er naturligvis et stort informasjonsbehov blant ørlendingene. Det gjenspeiles ikke minst på de mange samrådsmøtene, som jevnt over har vært meget godt besøkt. Lokalbefolkningen har vært engasjert og vi har fått konkrete og gode innspill som vi tar med i det videre planarbeidet, sier Olaf Dobloug.

Nyhetsvarsling

Få e-post når det kommer nye saker.