Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Setermoen skyte- og øvingsfelt - Søknad om utslipp i skytefeltet

Søknaden om utslippstillatelse for Setermoen skytefelt er sendt fra Forsvarsbygg til Fylkesmannen i Troms og vil være klar i løpet av høsten.

Søknaden gjelder alle typer forurensning, men støy anses som den største utfordringen.

Dialog

Prosessen med søknaden har vært omfattende og utfordrende og har inkludert fortløpende kommunikasjon med både Fylkesmannen i Troms og Miljødirektoratet (tidligere Klif).

- Denne kommunikasjonen har vært nødvendig fordi en søknad for et slikt eksisterende felt ikke uten videre kan følge normale retningslinjer og grenseverdier for støy, sier Løvli.

Dette svært viktige skytefeltet for Forsvaret har en nærhet til Setermoen sentrum og øvrig bebyggelse i Bardu som gjør det utfordrende å finne mekanismer for å regulere støypåvirkning til omgivelsene uten at feltet mister sin verdi for Forsvarets utdanning. Erfaringer fra Rena gjorde det tidlig klart at vi måtte finne en annen reguleringsmetode enn støymålinger og desibel-grenser.

Søknaden

Søknaden har endt opp med en aktivitetsstyrt regulering hvor Forsvarsbygg søker om å gjennomføre aktiviteten omtrent på samme nivå som i dag, men med en del avbøtende tiltak og grenser for aktivitet spesielt om natten. Fylkesmannen vil i første omgang gjennomgå og kvalitetssikre søknaden og, om nødvendig, be om supplerende opplysninger. Når de anser søknaden som tilstrekkelig, vil den bli lagt ut til offentlig høring i løpet av høsten 2013.

Lang prosess

Forsvarsbygg fikk oppdraget fra Forsvarsdepartementet i november 2010 om å sørge for en utslippstillatelse for bruken av Setermoen skyte- og øvingsfelt, men arbeidet med en mulig konsesjon startet allerede i 2003. Det er en lang prosess som nå har ført frem til en søknad.

- I løpet av høringsperioden vil det etter planen bli arrangert et åpent folkemøte i Bardu hvor søknaden blir presentert, og det blir mulig å stille spørsmål både til søker og forurensningsmyndighet, forteller prosjektsjef i Forsvarsbygg Øystein Løvli.

 
  

Bildetekst:
Øystein Løvli, prosjektsjef for Plan og miljø i Forsvarsbygg (foto: Beate Ingebrigtsen)

Beliggenhet

Nyhetsvarsling

Få e-post når det kommer nye saker.