Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Tunnel nyåpnet på Haakonsvern

Forsvarsbygg har rehabilitert og sikret veitunnelen på Haakonsvern etter at den måtte stenges i november i fjor på grunn av ras. Torsdag denne uken ble den 60 år gamle tunnelen nyåpnet.

Den 130 meter lange tunnelen på Haakonsvern er en viktig forbindelse mellom øst- og vestsiden av Haakonsvern. Omkring 5000 kjøretøyer passerer her i døgnet. I tillegg er den tungt belastet med varesykler, trucker, elektriske varebiler, syklister og gående som beveger seg mellom kaiområdet og verkstedene på marinebasen. 

Image "tunnelfb1.jpg" without description

FORNØYD LEIETAKER: – Vi er meget fornøyd med at tunnelen på så kort tid er sikret og har fått energieffektiv belysning, sier kommandør Åsmund Andersen som er Sjef for Sjøforsvarets baser. Til venstre, eiendomssjef i Forsvarsbygg utleie markedsområde vest (MOVE), oberstløyntnant Rune Røen. Alle foto: Åsmund V. Sjursen.

I november 2012 ble det registrert flere små ras av stein og betong fra tunneltaket.
– På grunn av rasfaren, fant vi det helt nødvendig å stenge tunnelen for trafikk og sette i gang med strakstiltak. De myke trafikantenes sikkerhet har vært en viktig faktor med hensyn til rassikring, istapper og belysning, sier eiendomssjef i MOVE, oberstløyntant Rune Røen.               

LED-belysning
Med hurtig og effektiv prosjektgjennomføring har tunnelen nå blitt rassikret både i tunnelløpet og ved munningene. Det er montert tunnelduk og ny, energieffektiv led-belysning.

– Ledbelysningen gir en langt kraftigere belysning enn vi hadde tidligere, samtidig som lampene bruker langt mindre strøm enn de gjorde før. Det er også færre lampepunkter enn tidligere noe som forenkler vedlikeholdet, sier Røen.

Skadefond
Mesteparten av tunnelen er finansiert av et skadefond som Forsvarsbygg utleie på landsbasis har opprettet for å kunne gjøre raske tiltak dersom akutte skader skulle oppstå. Prosjektkostnaden for dette prosjektet har vært på omlag tre millioner kroner.

Image "tunnelfb4.jpg" without description

SIKKERT: Tunnelen er nå sikret mot stein - og betongras både innvendig og ved tunnelmunningene.

Image "tunnelfb3.jpg" without description

SJELDEN ANLEDNING: Det er ikke hver dag en veitunnel åpnes i Forsvarsbygg.

Image "tunnelfb22.jpg" without description

GRØNT: Tunnelen har fått ny LED-belysning som gir bedre lys og betydelig lavere strømforbruk.

Nyhetsvarsling

Få e-post når det kommer nye saker.