Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

"Ansiktsløftning" på Terningmoen

Et nytt pilotprosjekt har forskjønnet leiren og gjort den til en attraktiv grønn arena. I tillegg har Forsvarsbygg sluttført rehabilitering av ytterligere en historisk mannskapsforlegning. 1. september ble dette markert i leiren.

- Med dette viser vi at vi tar vare på viktig kulturhistorie, og strenge antikvariske krav er fulgt for at resultatet skulle bli så nøyaktig som mulig, uttaler prosjektsjef Anders Martinsen i Forsvarsbygg.

- Samtidig har vi tatt et skikkelig helhetsgrep for å forskjønne leiren, skape bedre funksjonalitet for de som jobber og bor her. Dette legger grunnlaget for en moderne forvaltning av leiren, uttaler eiendomssjef Ole Anders Spikkerud i Forsvarsbygg.

Hensikten er å skape en funksjonell, moderne og trivelig leir hvor verdier og historie tas vare på, forklarer Spikkerud og Martinsen.

Gammelt
Totalt elleve opprinnelige forlegningsbygg ble oppført i 1885. Nå er altså syv av de rehabilitert. Slike forlegningsbygg ble oppført mange steder i landet, men få er bevart i dag. På Terningmoen utgjør de dessuten en sentral del av det eldste bygningsmiljøet og den opprinnelige leirstrukturen. Rehabiliteringen av forlegningene er gjort etter antikvariske prinsipper i tråd med anbefalinger fra Forsvarsbygg nasjonale festningsverk.

P-plasser, grøntarealer og ny asfalt
- Terningmoen leir har blitt en grønnere, smartere og sikrere arena. Nedgrodde utearealer er ryddet og spor etter kjøretøyer på grøntområdene er fjernet, materiellet og containere er ryddet og plassert pent ved siden av hverandre på utvalgte steder. Nå fremstår leiren som ryddig og trivelig, sier Spikkerud.

For lettere å kunne ta de rette grepene underveis så har prosjektgruppa, ledet av avdelingsleder Wegard Midtsundstad i Forsvarsbygg, blant annet samarbeidet tett med en egen landskapsarkitekt. En rekke tiltak er gjennomført med et spesielt fokus på 

  • Grøntområder – både gressplener og «naturtomter». En rekke nye områder er i den sammenheng beplantet.
  • Ny asfalt og opprusting på plasser, veger og p-plasser, kombinert med bedre skilting og merking.
  • Bedre belysning på strategiske steder.
  • Gjerder og porter, ikke minst innkjøringen til leiren som er beplantet og «pusset» opp.
  • Flaggstenger, monumenter og minnesmerker.

- Alt er naturligvis ikke ferdig, og vi har planene klare for ytterlige opprusting, understreker Spikkerud. Uansett viser arbeidet i pilotprosjektet at vi er på rett veg og planene har gitt konkrete, gode resultater, sier han.

- I tillegg skal planene vi har utarbeidet her benyttes som mulige konsept og  som en «mal» på hvordan forskjønnelse og ivaretakelse kan gjøres også andre steder i landet, avslutter Spikkerud


Foto: Trond Enemo


Bildetekst:

Gruppebilde: fra venstre byggeleder Eldar Kolgrov (Plan 1), prosjektleder Eivind Kolaas (Forsvarsbygg), prosjektsjef Anders Martinsen (Forsvarsbygg), driftstekniker Egil Møllerbakken (Forsvarsbygg), EBA offiser James Simon Roe, eiendomssjef Ole Anders Spikkerud, interiørrådgiver Eli Skyberg (Forsvarsbygg), leder Utleieservice Jarle Hansen (Forsvarsbygg) og prosjektleder hos entreprenør Våler Bygg Jonas Staernberg

Anders Martinsen, plassmajor Hogne Westgaard, eiendomssjef Ole Anders Spikkerud og daglig leder Våler Bygg Jan Ivar Skjæret

Beliggenhet

Nyhetsvarsling

Få e-post når det kommer nye saker.