Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Bodø flystasjon - Tiårets sommerjobb

Med rutefly rett over hodet og F-16 like ved siden gjøres tiårets sommerjobb i Bodø.

Mens flytrafikken går (nesten) som normalt legges det nytt dekke på rullebanen i Bodø. Det gamle betongdekket fra tidlig femtitall har i flere år gradvis blitt svekket. Det har for eksempel brukket av biter rundt fugene. Slike biter kan være katastrofale for en flymotor. De siste årene har det vært sjekket for slike småbiter flere ganger hver dag.

Betong

Det tyske firmaet som vant konkurransen om oppdraget i Bodø har erfaring fra mer enn hundre andre flyplasser i Europa og et utall store motorveikryss og andre steder med betongoverflater. Og det kan trenges. Det er en stor sommerjobb de har fått.

Fotballbaner

Rullebanen i Bodø består av betongplater på 6 x 5 meter med fuger mellom, og har ligget her siden flyplassen var ny for om lag seksti år siden. Til sammen utgjør disse betongoverflatene et gigantisk areal; 126 000 kvadratmeter. Eller sagt på en annen måte: Det kunne vært spilt 17 VM-kamper i fotball ved siden av hverandre på det samme arealet. Og enda ville det vært plass til noen tilskuere.

Epoxy

Nå dekkes hele flaten med et epoxydekke der spesialgrus fra Tyskland sikrer friksjonen på toppen. Samtidig forsegler epoxyen betongen så vann ikke lenger kan trenge inn og skape frostsprengning.

 - Dette alternativet pekte seg ut som det klart beste for å sikre driften i minst ti år framover slik vi hadde oppdrag om, sier prosjektleder John Eivind Skogøy i Forsvarsbygg.

- Det diskuteres flytting av rullebanen litt fram i tid. Nå er sikkerheten ivaretatt mens dette vurderes. Epoxsydekket har like lang levetid som et lag med asfalt. Med litt vedlikehold underveis vil det holde i minst ti år, sier han.

Sikker

I Bodø er det Avinor som har konsesjonen for flyplassdrift, mens det er den militære sjefen for 132. Luftving, oberst Bård Solheim, som er flyplassjef. Det innebærer også ansvaret for flysikkerheten.

- Vi er glad arbeidet er i gang. Det har hendt at vi har måttet stenge flyplassen i korte perioder på grunn av sikkerheten. Nå er det snart historie. Rullebanedekket i Bodø blir "state of the art", sier Solheim.

Puslespill

Det enkleste når en rullebane skal renoveres er naturligvis å stenge flyplassen. Med over 150 flybevegelser (avganger og landinger) hver dag ville det vært bortimot umulig, Widerøe-fly kommer og går nesten hele døgnet. SAS og Norwegian har tett mellom avgangene. Posten til hele regionen kommer med fly hver natt og ambulansefly er innom flere ganger i døgnet.

- Det har vært et krevende puslespill, sier Skogøy.

Kortere

Rullebanen er heldigvis nesten 3 000 meter. Men på et normalt døgn brukes nå 1 200 meter om natta, og 1 800 meter om dagen. Resten er stengt for renovering. Via kompliserte prosedyrer med luftfartsmyndigheter og alle berørte er det rigget to fullverdige kortere rullebaner i hver ende. Og så må hele banen ryddes to ganger i uka når det kommer tunge charterfly. Mens F-16 bruker den kortere og smalere parallellbanen som sivile bare får lov til å takse på. Blant mye annet måtte en rekke nye landingslys støpes ned i betongen. Deretter måtte alt kalibreres med testfly fra Malmø. Og det kommer på nytt når arbeidet er halvferdig og anleggsarbeidet og flyene bytter side.

Natt

- Jeg har vært i dette gamet mer enn tjue år. Våre folk kan flyplassen ut og inn. Vi la alt annet til side og tok jobben med å bygge om flyplassen så den kunne drives mens renoveringen pågår. 10-15 av våre folk har jobbet med dette siden i vinter. Mest på natta, sier elektroansvarlig Roald Helgesen i Forsvarsbygg.

 

Bildetekster:
Flytrafikken og anleggsarbeidet foregår tett på hverandre. Epoxydekket påføres med stor nøyaktighet.

Det er stram tidslinje i produksjonen samtidig som det er høy aktivitet på rullebanen.

Foto: Terje Bartholsen, Forsvarsbygg

Beliggenhet

Nyhetsvarsling

Få e-post når det kommer nye saker.