Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Fikk presentert nye boligprosjekter

Møte for aktuelle utbyggere i Ørland og omegn ble arrangert hos Ørland kommune onsdag 22. oktober. Forsvarsbygg kampflybase fikk høre om hver enkelt utbyggers planer og orienterte om sine foreløpige planer og behov for boliger.

Ørland kommune var arrangør av møtet og formålet var at aktuelle entreprenører skulle få presentere sine påbegynte og planlagte bolig- og utbyggingsprosjekter i området til kommunen og Forsvarsbygg.

Forsvarsbygg kampflybase har et todelt behov når det gjelder boliger i området, både behov for boliger til ansatte på flystasjonen og behov for oversikt over boligmarkedet knyttet til innløsning av boliger. Interessen var derfor å få oversikt over hvilke utbyggingsprosjekter og type boliger som planlegges oppført i området.

Ørland kommune holdt innledningsvis en orientering om utbyggingsplanene for Brekstad sentrum og tilgjengelige tomter i Ørland. Forsvarsbygg fortalte deretter om status for prosjektet, om boligbehov og foreløpige planer for bolig og kvarter.

Forsvarsbyggs oppdrag på bolig og kvarter
Inne på stasjonsområdet er Forsvarsbygg allerede i gang med oppgradering av to befalsforlegninger fra 1950-tallet og det planlegges nye forlegninger oppført inn til eksisterende forlegninger. Det er også planer om å øke antallet kvarter for befal inne på stasjonen.

På sivilt område omfatter Forsvarsbyggs oppdrag 60 boliger/leiligheter til familier og 125 hybler/små-leiligheter som skal bygges eller kjøpes utenfor basen. Disse skal fungere som tjenesteboliger som Forsvaret disponerer. Ved vurderingen av  investeringen av tjenesteboliger utenfor flystasjonen tas det utgangspunkt i eksisterende boligmasse. Ut over dette vil ansatte på basen også skaffe seg egen bolig.

Boligbehov på bakgrunn av innløsning
I forbindelse med prosess om innløsning av støyutsatte boliger og vurderinger av markedet er det av relevans for Forsvarsbygg å bli kjent med hvilke planer som finnes for boligutbyggingen i kommunen. Ut fra Forsvarsbyggs forslag til reguleringsplan for Ørland hovedflystasjon, planlegger Forsvarsbygg å tilby kjøp av 98 boliger på bakgrunn av fremtidig støybelastning og Forsvarsbygg er allerede i gang med kjøp av de 17 første boligene.

En-til-en møter med utbyggerne
Etter orienteringen ble det gjennomført en-til-en samtaler med hver enkelt utbygger for at kommunen og Forsvarsbygg fikk høre om de konkrete planene som utbyggerne hadde. Planer både i Brekstad sentrum og utenfor sentrum ble presentert og det ble orientert om både type boliger, prisnivåer og aktuelle utbyggingsområder.

Foto: Idrettsparken boliger Rena. Tine Poppe/Forsvarsbygg

Nyhetsvarsling

Få e-post når det kommer nye saker.