Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Flerbruksplan for Mauken-Blåtind skyte- og øvingsfelt

Den første utgaven av flerbruksplanen for Mauken-Blåtind skyte- og øvingsfelt er nå ferdigstilt.

Planen skal blant annet formidle kunnskap om rammene for flerbruk, herunder Forsvarets behov, viktige naturverdier, kulturminner, næringsinteresser og friluftsliv. Den skal også legge til rette for god samordning mellom Forsvarets bruk, vernehensyn og sivile brukerinteresser i området.

Flerbruksplanen er utarbeidet med utgangspunkt i Forsvarets behov for trening og øving. Det er samtidig lagt vekt på god dialog med sivilsamfunnet, blant annet gjennom etablering av samarbeidsrådet for Mauken-Blåtind skyte- og øvingsfelt. Samarbeidsrådet er sammensatt av representanter for private grunneiere og rettighetshavere, reindriftsutøvere, Statskog, Målselv og Balsfjord kommuner. Samarbeidsrådet har vært engasjert gjennom planprosessen med mandat om å bidra til gode flerbruksordninger og forvaltningstiltak i hele feltet.

Det vil bli lagt opp til at planen revideres etter behov med bakgrunn i de erfaringer som gjøres, og at samarbeidsrådet er sentral i dette arbeidet.

 
Kontaktinformasjon Mauken-Blåtind skyte- og øvingsfelt:

• Forsvarsbygg v/Thor Eirik Næss Bakken, leder Skyte- og Øvingsfelt, Markedsområde nord
E-post: Thor.Eirik.Bakken@forsvarsbygg.no Mobil: 481 22 042

• Forsvaret v/Odd Ivar Klokkerhaug, skytefeltoffiser Mauken-Blåtind skyte- og øvingsfelt
E-post: oklokkerhaug@mil.no Mobil: 970 48 715

 

Beliggenhet

Nyhetsvarsling

Få e-post når det kommer nye saker.