Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Forsvarsbyggs enerett og plikt til å levere renholdstjenester til Forsvaret opphører

Forsvarsbygg leverer i dag renholdstjenester til Forsvaret. Forsvarsdepartementet har besluttet at Forsvarsbyggs enerett og plikt til å levere renholdstjenester til Forsvaret opphører snarest, og senest innen 1. august 2015.

Forsvaret gis med samme frist oppdrag om å anskaffe renholdstjenester basert på konkurranse i det kommersielle markedet. Nødvendig innkjøps- og fagkompetanse skal overføres fra Forsvarsbygg til Forsvaret.

Dette innebærer at Forsvarsbygg ikke lenger kan tilby renholdstjenester til Forsvaret, noe som vil få personalmessige konsekvenser og føre til en prosess om nedbemanning.

– Forsvarsbyggs viktigste fokus i arbeidet fremover er å ivareta alle de berørte medarbeidere på en god og skikkelig måte i tråd med gjeldende lov- og avtaleverk, sier administrerende direktør Frode Sjursen.

Bakgrunn for beslutningen

Forsvarsdepartementet gjennomførte i 2013 en gjennomgang av forvaltningsmodellen for eiendommer, bygg og anlegg med sikte på å avdekke mulige forbedringer. En av hovedkonklusjonene var å treffe tiltak som sikret opprettholdelsen, og om mulig utvidelse, av brukers valgfrihet innenfor modellen. Kjøp av renholdstjenester var ett av områdene der brukerrepresentanter fremholdt ønske om å oppheve forvalters rådende monopolsituasjon, og åpne for at bruker skal kunne kjøpe tjenesten i det kommersielle markedet.

Forsvarsbygg skal sammen med Forsvaret utarbeide en omforent plan for hvordan Forsvaret i fremtiden skal anskaffe renholdstjenester innen
1. desember. Den nye ordningen skal innføres innen 1. august 2015.

Nyhetsvarsling

Få e-post når det kommer nye saker.