Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Godt i gang med grendemøtene

Etter å ha oversendt forslag til reguleringsplan med konsekvensutredning til Ørland kommune er Forsvarsbygg godt i gang med grendemøtene i kommunen. Oppmøtet er meget godt. I kveld er det møte for Grand – Garten krets.

På møtene orienterer Forsvarsbygg om planarbeidet som er gjort og konsekvensene av utbyggingen. Det er lite å si på interesse og engasjementet i forsamlingen. Ørland kommune ved ordfører og rådmann deltar også på møtene, og Ørland hovedflystasjon er representert ved stasjonsjefen, oberst Aage Longva.

Ørlendingene stiller mange spørsmål knyttet til utredningene som er gjort, og aller mest om støy. Det er gjennomført egne møter hvor det ble orientert om planarbeidet med berørte grunneiere og aktive gårdsbruk som vil få høyest støynivå.

Overleveringen av reguleringsplanen og de aktuelle møtene markerer også at det nå er Ørland kommune som er i «førersetet» i den videre planprosessen. I forbindelse med at reguleringsplan og konsekvensutredning legges ut til offentlig ettersyn og sendes på høring, vil det bli arrangert nye informasjonsmøter i løpet av mars/april/mai 2014.

Nyhetsvarsling

Få e-post når det kommer nye saker.