Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Grendemøter på Ørland i uke 5

I neste uke vil Ørland kommune og Forsvarsbygg gjennomføre grendemøter til berørte innbyggere i Grande/Garten, Uthaug og Hårberg kretser.

Mer presis informasjon om tid og sted for møtene vil bli annonsert.

På torsdag presenterte Forsvarsbygg hovedpunktene i reguleringsplanen for Ørland hovedflystasjon med konsekvensutredning som viser konsekvenser for lokalsamfunnet, for formannskapet og planutvalget i Ørland kommune.

Både reguleringsplanen for flystasjonen og konsekvensutredningen skal førstegangs behandles i planutvalget i Ørland kommune 6. mars. Deretter legges dokumentene ut til høring og offentlig ettersyn, før planene blir endelig vedtatt i høst.

Nyhetsvarsling

Få e-post når det kommer nye saker.