Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Kaianlegg Namdalseid

Forsvarsbygg er nå ferdig med utvidelsen av kaianlegget ved Hammernesodden i Nord-Trøndelag.

Torsdag 28. august ble dette markert med et enkelt arrangement hvor Forsvaret var til stede, sammen med representanter fra både utvikling og utleie.  Anlegget er etterspurt og allerede i full drift.

- Forsvarsbygg skal bygge forsvarsevne hver dag, og dette er et prosjekt som i høyeste grad gjør det. Vi er svært fornøyd med resultatet, og håper Forsvaret også vil sette pris på det utvida anlegget, uttalte regionsjef Per Anders Bakke under dagens markering.

Eiendomssjef Ole Anders Spikkerud i Forsvarsbygg var enig:

- Dette letter logistikken for Forsvaret. Vi skal også bidra godt i den videre driften av anlegget.

Det var utviklingen mot større skip som gjorde at anlegget i dag ikke kunne ta de aktuelle skipene inn til kai. De største skipene måtte derfor ankre utenfor kai og benytte lekere for frakt av gods til land. Dette medførte økt risiko og betydelige ekstrakostnader for laste- og losseoperasjoner for Forsvaret.

Etter utvidelsen består kaianlegget av to nye kaier med tilstrekkelig kapasitet. For å få dette til har Forsvarsbygg utdypet sjøbunnen foran kaia og opparbeidet et eget moderne havneområde. 135 000 kubikkmeter fast fjell ble utsprengt for å få på plass det utvida kaianlegget.

Kaianlegget er tilpasset aktuelle skip slik at lasting/lossing av kjøretøy og containere kan utføres samtidig.  Dette vil redusere nødvendig liggetid ved kai og vil også gi en stor økonomisk besparelse.

Den eksisterende kaia ble ikke berørt av utbyggingen og var operativ i hele byggeperioden. Spaden ble satt i jorda den 8. april 2013, og anlegget var ferdig overlevert den 3. juli 2014.

 

Bildetekst:
Fra venstre: Per Anders Bakke (Forsvarsbygg), Oblt Frank Lillegraven (FLO) og eiendomssjef Ole Anders Spikkerud (Forsvarsbygg)

Samspill. Per Anders Bakke, Einar Ofstad, Jan Morten Sydkjær og Ole Anders Spikkerud

 

Foto: Trond Enemo

Beliggenhet

Nyhetsvarsling

Få e-post når det kommer nye saker.