Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Kartla dykkeranlegg i Kroatia

I fjor høst sendte forsvarssjefen ekspertise fra Forsvarsbygg på en fem dagers tur til Split i Kroatia. Oppgaven var å kartlegge hvordan et forfallent dykkeranlegg for den kroatiske marinen kan videreutvikles.

I oktober 2013 satte de tre prosjektlederne fra Forsvarsbygg, Bernt Stensaker, Kurt Vatnvåg og Arild Lunde seg på flyet til solfylte Split ved Adriaterhavet. Med på turen var også kommandørkaptein Erik Bjørnstad fra dykker- og froskemannsskolen på Haakonsvern (DFS).

I Split skulle de besøke en svær marinebase der det blant annet drives utdanning av militære dykkere, men på grunn av dårlige og manglende lokaler får man ikke drevet en fullverdig utdanning.

– Oppdraget vårt var å vurdere byggetekniske og fagspesifikke aspektene ved den eksisterende bygningsmassen, samt å utføre en behovs- og funksjonsanalyse for å kunne oppgradere anlegget til et fullverdig dykkersenter, sier Bernt Stensaker. 

Initiativ fra Kroatia
Forsvarsbyggs reise og møte med den kroatiske marinen kom i stand etter en henvendelse fra forsvarssjefen. Etter invitasjon fra den kroatiske forsvarssjefen, generalløytnant Drago Lovric, gjennomførte daværende forsvarssjef Harald Sunde et besøk i Kroatia i juli 2011.

NATO-samarbeid
Et av temaene som kroatene tok opp med forsvarsjef Sunde var at man ønsket å gjenopprette et forfallent dykkertreningssenter som den jugoslaviske marinen etablerte i 1978. Senteret var operativt frem til krigen i 1991, men har siden stått ubrukt og blitt svært forfallent.

Kroatia, som ble NATO-medlem i 2008, har ambisjoner om at senteret ikke bare skal bli et regionalt kompetansesenter, men også et dykkersenter som kan tilbys NATO som et såkalt Centre of Excellence.

Under besøket i 2011 understreket forsvarssjef Sunde at Norge ikke kunne bidra med penger fra det norske forsvarsbudsjettet, men at det kunne søkes om midler fra NATO til rehabilitering og bygging.

Sunde tilbød imidlertid å sende eksperter fra Norge som kunne bistå med faglig støtte for å vurdere videreutvikling av dykkeranlegget i Split.

Hyggelig vertskap
Forsvarsbyggs møte med den kroatiske marinen skulle vise seg å bli preget av god kjemi og god faglig utveksling av kunnskap og erfaringer.

– Vi ble meget godt tatt i mot av representantene fra det kroatiske marinen. Sammen med fem mann, gikk vi befaringer og gjorde workshops for å analysere tingenes tilstand og hvordan man kunne oppgradere bygningsmassen slik at den kunne understøtte dykkernes behov, sier Stensaker.

I kjølvannet av finanskrisen opplever Kroatia en krevende økonomisk hverdag. Forskjellen mellom Norge og Kroatia er stor med hensyn til hvor mye midler de kan sette av til Forsvarets bygg anlegg.

– Kroatene hadde meget god kompetanse på dykkerfaget. Problemet er at de mangler egnede bygg og anlegg for virksomheten. Bygningsmassen var preget av forfall, men alt må nødvendigvis ikke rives. En del av bygningene lar seg rehabilitere, sier Stensaker.

Effektivt arbeid
– Måten vi jobbet på ble veldig effektiv. I fem dager fikk lov til å jobbe i et team, konsentrert om en oppgave. Vi tenkte høyt, og vi hadde hele tiden med oss de rette folka som kunne svare på våre spørsmål om brukernes behov.

Det er sjelden vi får jobbet så effektivt hjemme i Norge, der vi arbeider med mange parallelle arbeidsprosesser samtidig. I Kroatia var vi konsentrert om en oppgave, og fikk gjort veldig mye på noen få dager. Det var meget motiverende, sier Stensaker.

Rapport
Nå har Forsvarsbygg sendt en rapport fra reisen til det kroatiske forsvaret på vegne av forsvarssjefen. Rapporten anbefaler mulige bygningsløsninger, og synliggjør konsekvensen dersom prosjektet ikke blir gjennomført.

Kommandør Jon Meyer som er sjef Strukturseksjonen i forsvarsstaben, har koordinert oppdraget fra forsvarssjefen med Forsvarsbygg og DFS.

– Dette opplegget har fungert helt utmerket. Vi er veldig fornøyd med jobben Forsvarsbygg har gjort sammen med DFS, sier Meyer.

Avsluttet
Hva som skjer videre etter at rapporten er levert, er det opp til kroatene å avgjøre.

– Oppdraget er nå avsluttet fra Norges side. Vi håper og tror dette var nyttig for det kroatiske forsvaret, avslutter Meyer.

Beliggenhet

Nyhetsvarsling

Få e-post når det kommer nye saker.