Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Konkurranse for rigg og forberedende arbeid

Konkurranse for rigg og forberedende arbeid for den nye kampflybasen på Ørland er nå lyst ut på Doffin, med frist 11. august.

Kontrakten gjennomføres som en generalentreprise. Entreprisen vil i hovedsak omfatte:

  • endring av hovedadkomst til basen
  • transport av masser fra eget deponi inne på basen til rigg- og anleggsvei
  • etablering av ny anleggsvei
  • anleggsgjerde med tilhørende bommer, porter, rondeller og vaktbuer
  • opparbeidelse av plass for oppsetting av fremtidig rigg
  • nytt VA anlegg
  • omlegging av høyspenning med nye transformatorer
  • veibelysning
  • røropplegg for tele og data

Oppstart av arbeider i vakt og anleggsvei er satt til 1. september 2014. Oppstart av anleggsvei/riggområde i jordbruksområde er ca 1. oktober 2014, det vil si etter at avling er høstet. Ferdig komplett iverksatt vaktområde er 1. desember 2014. Ferdigstillelse av arbeidet i sin helhet i løpet av februar 2015.

Tilbudsperiode er juli-august 2014. Frist for å levere tilbud er 11. august kl. 12.

Se konkurransen i sin helhet på Doffin

Oversikt over byggeprosjekter for Forsvarsbygg kampflybase.

Nyhetsvarsling

Få e-post når det kommer nye saker.