Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Kunngjøring om oppstart av detaljregulering Myntgata 2

I forbindelse med oppstart av detaljregulering med konsekvensutredning på Myntgata 2 i Oslo legges planprogram ut for høring.

Hensikten med planarbeidet er å tilrettelegge for ny bebyggelse nord i kvartalet og en formålsendring av eksisterende bebyggelse.

Aktuelle formål er kontor, bolig, forretning, bevertning, offentlig eller privat tjenesteyting og hotell/overnatting. Det vises til vedlagt planprogram for ytterligere informasjon om blant annet formål, bakgrunn og beskrivelse av planarbeidet.

Plansakens dokumenter er også tilgjengelige gjennom Plan- og bygningsetatens Saksinnsyn: http://www.pbe.oslo.kommune.no/saksinnsyn/.

Eventuelle synspunkter, merknader, opplysninger m.v. av interesse og betydning for planarbeidet sendes skriftlig innen 23.04.2014 til fagkyndig:

Dyrvik Arkitekter v/Eli Grønn
Maridalsveien 29
0175 Oslo
E-post: eg@dyrvik.no

Beliggenhet

Nyhetsvarsling

Få e-post når det kommer nye saker.