Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Møtte Lerberens naboer

Helt siden igangsetting av planarbeid for Lerberen steinbrudd ble varslet, har Forsvarsbygg kampflybase lagt stor vekt på informasjon til berørte parter. I går arrangerte Forsvarsbygg kampflybase samråd i forbindelse med utarbeidelse av reguleringsplan for det tidligere steinbruddet Lerberen

Gårsdagens samråd var det tredje møtet med naboene og representanter fra barnehagen, som grenser til planområdet. 

Et godt antall naboer til Lerberen tok del i samrådet. Forsvarsbygg orienterte om status for planarbeidet, og fikk mange spørsmål og innspill til det videre planarbeidet for eventuelt tidsavgrenset drift av Lerberen steinbrudd. Ørland kommune ser muligheter i etterbruken av Lerberen med tanke på boligformål, og planutvalget i Ørland kommune oppfordrer Forsvarsbygg til å fortsette planarbeidet med Lerberen - som er ett av flere alternative kilder til nødvendige steinmasser.

Planarbeidet skal legge til rette for uttak av steinmasser i forbindelse med anleggsarbeidene for utvikling av Ørland hovedflystasjon til hovedbase for F35 kampfly.

 

Nyhetsvarsling

Få e-post når det kommer nye saker.