Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Nabomøte om Lerberen

Sammen med Ørland kommune arrangerte Forsvarsbygg et nabomøte på Brekstad i går. Møtet ble arrangert i forbindelse med at det igangsettes en planprosess der konsekvensene av et tidsavgrenset masseuttak fra Lerberen skal utredes. Forsvarsbygg trenger 350.000 m3 steinmasser til utbyggingen av kampflybasen.

Møtet var godt besøkt og engasjementet omkring saken avspeiler en stor interesse og engasjement. Forsvarsbygg orienterte om planarbeidet som skal starte.
- Vi skal gjennomføre en helt vanlig planprosess med nødvendige utredninger, der alle parter skal få uttale seg. Det haster med en avklaring, men vi tar den tiden vi trenger, sier Jens Levi Moldstad, plan og byggsjef i Forsvarsbygg kampflybase.

Det er Forsvarsbygg kampflybase som skal gjennomføre utredningsarbeidet og utarbeide grunnlag for en konsesjonssøknad. Planforslaget vil bli oversendt kommunen senere i høst, før det etter planen sluttbehandles av kommunestyret våren 2015. I forbindelse med planarbeidet blir det gitt anledning til å komme med høringsinnspill og det vil også bli lagt ut til offentlig ettersyn. Forsvarsbygg tar sikte på å arrangere flere møter i forbindelse med ulike tema som skal utredes i planarbeidet. Frem til 15. september er det anledning til å fremme innspill til planarbeidet som skal starte opp.

Nyhetsvarsling

Få e-post når det kommer nye saker.