Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Nytt bygg for Heimevernet på Lutvann

Statssekretær Øystein Bø (H) åpnet tirsdag 19. september Heimevernets nye flerbruksbygg på Lutvann i Oslo.

- Heimevernet er en meget viktig samfunnsressurs og relevant militær kapasitet for håndtering av episoder i fred, krise og krig. Investering på mer enn 80 millioner kroner på nytt flerbruksbygg til Heimevernet her på Lutvann vil bidra til å øke den operative evnen, bidra til økt beredskap og evne til å reagere på kort varsel. Flerbruksbygget vil være et viktig element for å kunne gi befal og mannskaper gode muligheter for effektiv utdanning, trening og øving, sier Bø.

- Det er nødvendig å investere i infrastruktur for å kunne bygge beredskap. HV-02 er derfor meget fornøyd med å kunne overta dette flerbruksbygget, uttalte sjef HV-02 oberst Karl-Henrik Fossmann under markeringen hvor statssekretæren formelt klippet båndet som åpnet bygget.

Generalinspektøren i Heimevernet, Generalmajor Tor Rune Raabye var også til stede på markeringen.

- Vi i Forsvarsbygg er glade og stolte over i dag å være med på å åpne et nytt, moderne flerbruksbygg for Heimevernet her på Lutvann. Forsvaret gjør en viktig innsats for oss alle, og vår jobb i Forsvarsbygg er å bygge og drifte de bygg, eiendommer og anlegg dere trenger for å løse dette oppdraget på en god måte. På den måten skal også vi bidra til å bygge forsvarsevne, uttalte direktør i Forsvarsbygg, Erik Øimoen i sin hilsen.

Bygget er på 3 000 kvadratmeter og inneholder øvings-, undervisnings- og oppsetningssenter for innsatsstyrken til HV-02.

I tillegg vil anlegget nyttes som lager for personlig bekledning og utrustning, lager for avdelingsmateriell og til garasjering av kjøretøy. Helt konkret inneholder bygget to store haller hvor soldatene kan utføre vedlikehold, undervisning, samt klargjøring og etterarbeid i forbindelse med oppdrag.

I bakkant av hallen er det en innskutt mesanin i 2. etasje med skap for oppbevaring av personlig utstyr. I tillegg har bygget moderne kontorlokaler og møterom.

Spaden ble satt i jorda på bygget i mars 2013. De siste innredningsarbeider er nylig levert. Bygget er tegnet og prosjektert av Longva arkitekter. Tronrud Entreprenør AS fra Skytta i Nittedal er entreprenør.

 

Bildetekst:
Prosjektleder Trygve Ellingsberg, regionsjef Per Anders Bakke, GIHV Generalmajor Tor Rune Raabye, direktør Erik Øimoen.

Statssekretær Bø klipper båndet. Til høyre sjef HV-02 og Generalinspektør for Heimevernet.

Fra venstre direktør Erik Øimoen i Forsvarsbygg, statssekretær Bø og sjef HV-02 oberst Fossmann.

Foto: Thea Vatle Warhuus og Trond Enemo

Beliggenhet

Nyhetsvarsling

Få e-post når det kommer nye saker.