Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Nytt skvadronsbygg på Ørland

Regjeringa føreslår å byggje nytt skvadronsbygg for F-35 på Ørland og Forsvarsbygg er i rute med forberedelser for bygging av første bygg.

Stortinget har vedteke at hovudbasen for Forsvaret sine nye kampfly skal lokaliserast og etablerast ved Ørland hovudflystasjon. Som oppfylging av Stortinget sitt vedtak fekk Forsvarsbygg i oppdrag å etablere den nye hovudbasen for F-35 på Ørland.

Olaf Dobloug, direktør hjå Forsvarsbygg kampflybase seier seg nøgd med regjeringa sitt framlegg.
- Det er ein gledjeleg sak. Det er det første store delprosjektet vi har lagt fram. Vi tek sikte på å vere ferdig innafor dei gjevne rammene. Det blir hektisk, men dette skal vi klare, seier Dobloug.

Skvadronsbygget er det første byggjeprosjektet i etableringa av den nye hovudbasen for F-35 på Ørland. Byggestart er vinteren 2015 og bygget må stå ferdig allereie våren 2016 for mottak av dei første fire simulatorane for F-35 som vert leverte gjennom kampflyanskaffinga.

Skvadronsbygget vil innehalde ein administrasjonsdel med kontor, møterom og garderobar for to F-35-skvadronar, simulatorskvadronen og vedlikehaldsskvadronen. I tillegg skal skvadronsbygget gi plass for ei simulatoreining med åtte F-35-simulatorar og fasilitetar for planlegging av operasjonar, trening og øving for F-35-skvadronane med tilhøyrande brief-/debriefrom og tekniske rom.

Prosjektet for etablering av eit nytt skvadronsbygg for F-35 på Ørland er føreslege gjennomført innanfor ei kostnadsramme på 619 millionar kroner.

Nyhetsvarsling

Få e-post når det kommer nye saker.