Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Nyttige innspill og spørsmål på informasjonsmøter om reguleringsplaner

Torsdag 30. oktober og mandag 3. november arrangerte Forsvarsbygg informasjonsmøter knyttet til de pågående reguleringsplanprosessene for Linderud leir og Lutvann leir.

På informasjonsmøtet om Linderud på Tonsenhagen skole møtte et tredvetalls naboer, bydelspolitikere og velforeninger. På Lutvann var det «stinn brakke» med over 100 oppmøtte.

– Vi er glade for at så mange tok turen og benyttet anledningen til å stille oss spørsmål, gi kommentarer og lytte til det vi hadde å legge frem, uttaler en fornøyd prosjektleder i Forsvarsbygg, Øystein Janssen. Janssen deltok på møtet blant annet sammen med representanter fra Forsvaret og Forsvarsbyggs kontraktspart på gjennomføring av reguleringsplanene; Hjellnes Consult.

- Vi ønsker å finne frem til gode løsninger som både tar hensyn til Forsvarets behov og ønsker fra våre naboer og det sivile samfunn. Da er slike møter viktige, understreker Janssen.

Forsvarsbygg skal legge til rette for Forsvarets viktige virksomhet, og dermed bygge forsvarsevne. Forsvaret ønsker å være samlet på færre lokasjoner i Oslo-området enn i dag. Da er det fornuftig å vurdere militærleirene i regionen som allerede er i Forsvarets eie, blant annet Lutvann og Linderud. I den sammenheng er det nødvendig å få på plass reguleringsplaner for å avklare rammebetingelser og fremtidige utviklingsmuligheter innenfor arealer Forsvaret allerede eier.

Referat fra møtene vil bli gjort tilgjengelig på Plan- og bygningsetatens saksinnsyn http://web102881.pbe.oslo.kommune.no/saksinnsyn/main.asp, plansak 201303921 og 201303917.

Bildetekst: Major Espen Finne (Krigsskolen Linderud), prosjektleder Øystein Janssen (Forsvarsbygg) og Anders Arild  (Hjellnes Consult) på infomøtet på Tonsenhagen skole

 

Tekst og foto: Trond Enemo

Beliggenhet

Nyhetsvarsling

Få e-post når det kommer nye saker.