Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Prosjekter for Forsvaret i nord - Investeringer for 100-talls millioner

Forsvarsbygg har flere prosjekter som skal ut på anbud det nærmeste året. Helikopterbasen på Bardufoss er det største investeringsprosjektet som kommer med en verdi på flere hundre millioner kroner.

Et trettitalls entreprenører møtte Forsvarsbygg på Treffpunkt Midt-Troms på Bardufoss, og her fikk de orientering om Forsvarsbyggs portefølje de kommende årene.

Store investeringer

Forsvarsbygg planlegger, utvikler og leder bygging av omkring hundre små og store prosjekt over hele Nord-Norge. Den årlige omsetningen er på cirka 1 milliard kroner, størstedelen av dette tilfaller lokale og regionale entreprenører og underleverandører.

Helikopter

Den nye helikopterbasen på Bardufoss blir det desidert største enkeltprosjektet som skal realiseres. 334-skvadronen, 337-skvadronen og 339-skvadronen er organisert under en felles ledelse på Bardufoss. I tillegg til skvadronsbygget skal det etableres infrastruktur og inventar til den nye helikopterbasen. Dette er delt i flere entrepriser.

- Det største prosjektet som omfatter bygging av kontor- og hangarbygget skal påbegynnes til høsten og stå ferdig vinteren 2016, forteller Jens Hugo Leiknes, prosjektsjef i Forsvarsbygg.

Entreprenørfirmaer som skal være med i denne konkurransen må gjennom en runde med prekvalifisering.

Flere boliger

Forsvarsbygg har de siste årene etablert en rekke nye boligprosjekter i Midt-Troms, og flere prosjekter er nå i planleggingsfasen.

- Setermoen har et betydelig behov for boliger (leiligheter og rekkehus) og befalsforlegninger. Det dreier seg om en betydelig mengde som planlegges ferdigstilt i perioden 2016 - 2018, forteller Leiknes.

På Bardufoss er det også betydelig behov for boliger og befalsforlegninger. I dette området planlegges det både renovering/fornyelse av eksisterende boligmasse og nybygg. Disse planlegges også realisert i perioden frem til 2018.

Skjold og Sørreisa

På Skjold planlegges det nå renovering av en fredet mannskapskaserne. Dette prosjektet er tilsvarende renovering av kaserne Evje som nylig ble ferdigstilt på Skjold. Kasernen har beholdt fasade og utseende tilsvarende oppføring på 50-tallet, men med noen tekniske oppdateringer for å tilfredsstille dagens krav og behov. Prosjektet har fått gode tilbakemeldinger fra både bruker og andre involverte parter.

I Sørreisa planlegges et nytt administrasjons- og undervisningsbygg, oppgradering av befalselevforlegning, samt ENØK-tiltak. Alle prosjektene er planlagt ferdigstilt i 2016.

 

Bildetekst:
STOR AKTIVITET: Forsvarsbygg planlegger, utvikler og leder bygging av omkring hundre små og store prosjekt over hele Nord-Norge. Prosjektsjef Jens Hugo Leiknes orienterte om noen av disse i går (Foto: Forsvarsbygg)

Beliggenhet

Nyhetsvarsling

Få e-post når det kommer nye saker.