Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Rullebanedekket i Bodø holder internasjonal standard

Mens flytrafikken gikk nesten som normalt, ble det i sommer lagt nytt dekke på rullebanen i Bodø. Det gamle betongdekket fra tidlig femtitall var preget av stor slitasje og dårlig friksjon.

Det var den tyske entreprenøren Possehl Spezialbau som ble tildelt kontrakten for å utbedre rullebanedekket av Forsvarsbygg. Firmaet har utført tilsvarende arbeider på flere store flyplasser i Europa, og den nye rullebanen er prosjektert i henhold til internasjonale kvalitetsstandarder. Veiteknisk institutt har på oppdrag fra Forsvarsbygg målt teksturen på banedekket. Målingene viser at dekket tilfredsstiller kravene.

Epoxy
I løpet av sommeren har entreprenøren reparert skader i betongdekket og lagt et epoxydekke med friksjonsgrus over betongen. Dette skal forlenge levetiden på rullebanen og gi økt friksjon. Det er grovheten i epoxydekket som bidrar til at rullebanen ikke blir glatt, og friksjonen skal gjøre rullebanen sikrere å lande på. Samtidig forsegler epoxyen betongen så vann ikke lenger kan trenge inn og skape frostsprengning, samtidig som fordampning av fuktighet under dekket slippes ut. Dette alternativet pekte seg ut som det klart beste for å sikre driften i minst ti år framover, slik Forsvarsbygg hadde oppdrag om fra Forsvarsdepartementet.

Sliter ut flydekk
Forsvarsbygg har siden ferdigstillelse av arbeidene vært i løpende dialog med flyselskapene om friksjonen på det nye dekket. Flere tiltak er vurdert. Den 31.oktober ble en del av rullebanedekket valset for å få strukturen noe ned. Effekten av dette tiltaket er det foreløpig for tidlig å si noe om. Forsvarsbygg har mottatt brev fra SAS om å anerkjenne et generelt erstatningsansvar på grunn av slitte dekk på flyene når de lander ved Bodø lufthavn.

- I brevet vi har fått fra SAS, og det som er kommet fra SAS sin side så langt, reises det et helt generelt erstatningskrav mot Forsvarsbygg. Vi kan ikke se at vi har et slikt ansvar, verken på faktisk eller rettslig grunnlag. Dette er også vårt svar til SAS så langt i saken, sier regionsjef i Forsvarsbygg, Erik Anders Helin.

Beliggenhet

Nyhetsvarsling

Få e-post når det kommer nye saker.