Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Storfe og kampfly på Ørlandet

Forsvarsbygg har samarbeidet med gårdbrukere, lokal og regional landbruksforvaltning og Mattilsynet for gjennomføring av ny undersøkelse om hvordan storfe reagerer på kampfly på Ørland. Rapporten fra undersøkelsen er nå klar.

- Undersøkelsen gir et bedre bilde av hvordan dyra reagerer på lyd og overflyging, men vi er enige med landbruksforvaltningen og Mattilsynet om at kunnskapen vil ikke bli tilstrekkelig før nye kampfly kommer, sier Olaf Dobloug, direktør i Forsvarsbygg kampflybase.

Undersøkelsene som ble gjennomført over to dager i sommer er en oppfølging av undersøkelsene sommeren 2013. Det er gjort observasjoner av besetninger ute på beite på to gårdsbruk og i en besetning innendørs i et løsdriftsfjøs. I tillegg er det utført lydmålinger i ytterligere fire dyrerom.

Reaksjoner ved lav overflyging og høye lydnivåer
Det ble flydd etter ulike mønstre for å få god variasjon i lydnivåer, støybilde og flygemønster under observasjonene. Første dag ble det flydd med dagens flygemønster. Andre dag ble det flydd både tilnærmet fremtidig flygemønster samt tilnærmet rett over observasjonsstedene, men med lavere høyde enn ved fremtidig situasjon slik at lydnivået kommer nærmest mulig beregnet nivå for F-35. Det ble observert tydelige reaksjoner hos dyra ved høyeste målte lydnivå og ved lav overflyging hvor også jagerfly er innenfor synsrekkevidde. Videre viser undersøkelsen at det registreres reaksjoner også ved normal flyging, slik som i dag. Derimot viste undersøkelsene disse dagene ingen merkbare reaksjoner hos dyra inne i fjøs.

Videre samarbeid
Den siste undersøkelsen som ble gjennomført i sommer er en videreføring av konsekvensutredningen for Ørland hovedflystasjon. I forkant av undersøkelsen ble det satt ned en prosjektgruppe ledet av Forsvarsbygg og representanter fra berørte gårdbrukere, Universitetet for miljø- og biovitenskap, landbruksforvaltningen lokalt og regionalt og Mattilsynet. Hvordan dyra reagerer på fremtidige kampfly vil avgjøre om det er forsvarlig med husdyrhold enkelte steder ved flystasjonen.  – Vi ser først den virkelige reaksjonen etter at nye kampfly er i aktivitet, men landbruket på Ørland er viktig og vi vil fortsette dette viktige utredningsarbeidet sammen, sier Olaf Dobloug.

Forsvarsbygg - Rapport oppfølgende undersøkelser husdyr og støy (pdf)

Nyhetsvarsling

Få e-post når det kommer nye saker.