Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Arkeologisk utgraving på Ørland hovedflystasjon

NTNU Vitenskapsmuseet fortsetter nå arkeologisk utgraving og dokumentasjon innenfor planområdet til den nye kampflybasen på Ørland.

Området som ble utgravd i fjor var et avgrenset område hvor den nye anleggsveien nå er ført opp. Arealet var på 8,5 daa og resulterte i funn av bosetningsspor fra jernalderen. Utgravingen var en oppfølging av kartleggingsarbeidet som ble gjennomført av arkeologer fra Sør-Trøndelag fylkeskommune sommeren 2013.

Stort antall kulturminner
Et lignende utgravings- og dokumentasjonsarbeidet innenfor planområdet vil fortsette også i sommer og sommeren 2016. NTNU vitenskapsmuseet utfører arbeidet for at Forsvarsbygg som tiltakshaver skal kunne bygge ut på området.

I år vil arbeidet foregå innenfor to større områder, totalt på 92 daa. Vitenskapsmuseet forteller at det i områdene er registrert et stort antall automatisk fredede kulturminner. 

- Vi forventer å finne flere bosetningsområder med blant annet dyrkningslag, kokegroper, samt stolpehull og ildsteder som trolig representerer flere konsentrasjoner av hus. I tillegg er det registrert flere graver i området, sier prosjektleder Ingrid Ystgaard.

Hun forteller videre at de ut fra tidligere dateringer antar at kulturminnene kan tidfestes til jernalderen, med særlig vekt på tida mellom førromersk jernalder og vikingtid (ca. 500 f.Kr – 800 e.Kr).

Dispensasjon fra kulturminneloven
Da reguleringsplanen enda ikke er vedtatt er området fortsatt under regulering og en har derfor som i fjor søkt om dispensasjonsvedtak fra kulturminneloven utenfor reguleringsplanen. Søknaden ble behandlet og vedtatt hos Riksantikvaren i mai.

Les med om utgravingsarbeidet som gjøres av NTNU Vitenskapsmuseet på deres blogg NORARK: http://norark.no/sted/orland-kampflybase

Foto: Forsvarsbygg kampflybase

Nyhetsvarsling

Få e-post når det kommer nye saker.