Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Bygget for 2,3 milliarder i 2014

Med 470 aktive byggeprosjekter, nyinvesteringer for 2,3 milliarder kroner, 4,1 millioner kvadratmeter forvaltet bygningsmasse og en omsetning på 7 milliarder, er Forsvarsbygg fortsatt landets største offentlige eiendomsaktør.

2014 var året med forbedringsarbeid. Forsvarsbygg styrket dialogen med kundene og evnen til å levere til avtalt tid. En omfattende analyse av leveranser har gitt enda bedre innsikt i hvordan Forsvaret skal få bedre og rimeligere tjenester for fremtiden.

Les mer om dette i Forsvarsbyggs årsrapport for 2014

Administrerende direktør Frode Sjursen konkluderer med at Forsvarsbygg leverte bra i 2014.

– Året avdekket viktige forbedringspunkter, men det er ikke tvil om at Forsvarsbygg bygget forsvarsevne gjennom hele 2014 og er godt rustet til å løse oppgaven som forsvarssektorens eiendomsekspert.

De store tallene for 2014

Gjennom 1556 årsverk forvaltet Forsvarsbygg 12 468 bygg og anlegg over hele landet. Det ble levert bygge- og anleggsprosjekter for omlag 2,3 milliarder kroner fordelt på 470 aktive byggeprosjekter.

Drift

Forsvarsbyggs totale driftskostnader var 7 milliarder kroner. Vare- og tjenestekjøp utgjorde 52 prosent av dette. 

Salg

Forsvarsbygg avhendet totalt 74 936 kvadratmeter gjennom riving, rydding og salg i 2014. Det ble solgt forsvarseiendom for 285 millioner kroner. Det største enkeltsalget var Ladebygget i Trondheim som ble solgt med en femårig tilbakeleieavtale for 77 millioner kroner.

Siden 2001 har Forsvarsbygg solgt forsvarseiendom for 6,3 milliarder kroner. Dette har resultert i en tilbakeføring av midler til sektoren på 3,3 milliarder kroner. 2 824 729 kvadratmeter bygningsmasse er avhendet siden 2001.

Festningene

2,6 millioner mennesker besøkte en av Forsvarsbyggs festninger i 2014. Fire av dem ble også fredet; Oscarsborg, Fredriksten, Kristiansten og Akershus.

Festningene har blitt rehabilitert for rundt 800 millioner kroner i perioden 2009-2014.

Rådgivning

Forsvarsbygg solgte 126 000 rådgivningstimer innen sikring av bygg, kulturminnevern og avhending. Av disse ble det solgt 21 692 rådgivningstimer til virksomheter utenfor forsvarssektoren.

Fant du det du lette etter?

Nyhetsvarsling

Få e-post når det kommer nye saker.