Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Bygget for 2,3 milliarder i 2014

Med 470 aktive byggeprosjekter, nyinvesteringer for 2,3 milliarder kroner, 4,1 millioner kvadratmeter forvaltet bygningsmasse og en omsetning på 7 milliarder, er Forsvarsbygg fortsatt landets største offentlige eiendomsaktør.

2014 var året med forbedringsarbeid. Forsvarsbygg styrket dialogen med kundene og evnen til å levere til avtalt tid. En omfattende analyse av leveranser har gitt enda bedre innsikt i hvordan Forsvaret skal få bedre og rimeligere tjenester for fremtiden.

Les mer om dette i Forsvarsbyggs årsrapport for 2014

Administrerende direktør Frode Sjursen konkluderer med at Forsvarsbygg leverte bra i 2014.

– Året avdekket viktige forbedringspunkter, men det er ikke tvil om at Forsvarsbygg bygget forsvarsevne gjennom hele 2014 og er godt rustet til å løse oppgaven som forsvarssektorens eiendomsekspert.

De store tallene for 2014

Gjennom 1556 årsverk forvaltet Forsvarsbygg 12 468 bygg og anlegg over hele landet. Det ble levert bygge- og anleggsprosjekter for omlag 2,3 milliarder kroner fordelt på 470 aktive byggeprosjekter.

Drift

Forsvarsbyggs totale driftskostnader var 7 milliarder kroner. Vare- og tjenestekjøp utgjorde 52 prosent av dette. 

Salg

Forsvarsbygg avhendet totalt 74 936 kvadratmeter gjennom riving, rydding og salg i 2014. Det ble solgt forsvarseiendom for 285 millioner kroner. Det største enkeltsalget var Ladebygget i Trondheim som ble solgt med en femårig tilbakeleieavtale for 77 millioner kroner.

Siden 2001 har Forsvarsbygg solgt forsvarseiendom for 6,3 milliarder kroner. Dette har resultert i en tilbakeføring av midler til sektoren på 3,3 milliarder kroner. 2 824 729 kvadratmeter bygningsmasse er avhendet siden 2001.

Festningene

2,6 millioner mennesker besøkte en av Forsvarsbyggs festninger i 2014. Fire av dem ble også fredet; Oscarsborg, Fredriksten, Kristiansten og Akershus.

Festningene har blitt rehabilitert for rundt 800 millioner kroner i perioden 2009-2014.

Rådgivning

Forsvarsbygg solgte 126 000 rådgivningstimer innen sikring av bygg, kulturminnevern og avhending. Av disse ble det solgt 21 692 rådgivningstimer til virksomheter utenfor forsvarssektoren.

Nyhetsvarsling

Få e-post når det kommer nye saker.