Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Etterspurt kulturminnekompetanse

Kulturminnemiljøet i NFV anerkjennes også langt utover egne landegrenser, og flere av spesialistene bidrar internasjonalt med sin kompetanse.

Kulturminneseksjonen i NFV besitter i dag unik kompetanse innen kulturminnevern med ansatte som dekker spenner fra historikere og ingeniører til tømrere og murere. Kulturminnetjenestene er etterspurt både i egen og andre deler av offentlig sektor. Viktige oppdrag er inngått den siste tiden med Helse Sør-Øst, Statsbygg og ROM Eiendom AS.

Bred internasjonal deltakelse

Også internasjonalt bidrar flere av medarbeiderne. Seniorarkitekt Roberta Luciani Havran er leder av den norske avdelingen av ICOFORT, en internasjonal vitenskapelig komite for fortidsminner og militærhistorisk kulturarv, som sorterer under ICOMOS*. Havran har de siste 10 årene representert Forsvarsbyggs kulturminnemiljø i flere internasjonale konferanser. Senest som invitert ‘keynote speaker’ på ICOMOS’ konferanse i India i vinter med foredraget Maintenance and Restoration of Military Heritage: The Norwegian Model.

- Norge er langt fremme når det gjelder bevaring av kultur- og militærhistorie, og har en anerkjent og etterspurt ekspertise på dette området, sier Christian Borhaven, leder av seksjonen.

Borhaven selv er for tiden med i et slovensk EU-prosjekt om etablering av et system for tilstandsanalyser på kulturhistorisk eiendom, i samarbeid med den norske Riksantikvaren. Arbeidet har bl.a. ledet til foredrag og kunnskapsoverføring under temaet Value-based property management of The Norwegian Defence.

Internasjonale fagmiljøer for historiske kalkmørtler

I det internasjonale fagmiljøet for historiske kalkmørtler, er seniorrådgiver Britt-Alise Hjelmeland en nøkkelperson. Hun har opparbeidet et verdifullt fagnettverk på feltet og hennes innsats ledet til at det britiske og anerkjente Building Limes Forum la sitt årsmøte til Bergen i 2005. Hjelmeland er også leder og med-stifter av Nordisk kalkforum, som i år har sitt årsmøte i Oslo, med NFV som en av arrangørene.

Også innenfor temaene tilstandsanlyse og energiøkonomisering er NFVs kulturminne-ekspertise aktiv part internasjonalt. Senioringeniør/fagleder Håvard Christiansen har deltatt som norsk representant i EU-standard komiteer (CEN), på dette knyttet til kulturhistorisk eiendom. Han presenterte den nye europeiske standarden for tilstandsanalyse på «Denkmalpflege» i Leipzig i 2014.

NFVs kulturminneseksjon har også deltatt i flere søknadsprosesser knyttet til EØS midler for kulturminneprosjekter i utlandet. Dette har bidratt til verdifull erfaring og kunnskap om internasjonale forhold.

- Vi ser en tendens til noe økt internasjonal virksomhet uten at det er et uttalt mål hos oss, og tar dette som en god bekreftelse og anerkjennelse av vårt arbeid, sier Seksjonssjef Christian Borhaven.

* International Council on Monuments and Sites. ICOMOS er bl.a. rådgiver for UNESCO i vurderingen av objekter til den vel kjente ‘verdensarvlisten’

Nyhetsvarsling

Få e-post når det kommer nye saker.