Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Forsvarsbygg bidrar til det grønne skiftet

På Haakonsvern i Bergen er Forsvarsbygg nå i innspurten med å ferdigstille et av Norges mest energieffektive kontorbygg.

Begrepet «det grønne skiftet» er for tiden mye brukt i debatten omkring klimautfordringene. Et eksempel på hvordan Forsvarsbygg bidrar til det grønne skiftet, er det nye administrasjonsbygget for Forsvarets logistikkorganisasjon (FLO).

Bygget vil få tilnærmet netto null energiforbruk, og er den del av ZEB-programmet (The Research Centre on Zero Emission Buildings), ledet av SINTEF og NTNU.

Solceller på taket
I tett samarbeid med ZEB-nettverket og leverandørene har Forsvarsbygg satt sammen mange gode og innovative løsninger som kan ha stor overføringsverdi til andre prosjekter. Blant annet har det nye bygget strømproduserende solceller på taket, tilknytning til sjøvarme og sensorstyrt ventilasjon og solavskjerming.

Meget lavt strømforbruk
Med et netto beregnet strømforbruk på 16 kWh pr. kvadratmeter pr. år antas prosjektet bli et av de mest energieffektive nye kontorbyggene som er bygget i Norge til nå. Bygget skal være ferdigstilt til jul. Bygget er tegnet av Link arkitektur, mens Veidekke har totalentreprisen.

La deg inspirere
Norske arkitekters landsforbund i forbindelse med pilotprosjektsatsningen Framtidens bygg samlet resultater fra 31 klimavennlige bygg- og områdeprosjekter i en publikasjon. Forsvarsbyggs nullenergibygg på Haakonsvern er et av prosjektene som trekkes frem i publikasjonen.

La deg inspirere av publikasjonen som leses her:
http://www.arkitektur.no/pilotprosjekter-til-inspirasjon

Les også mer om prosjektet på ZEBs nettsider:
http://www.zeb.no/index.php/pilot-projects/32-pilot-project-7

Bildetekster:
Nullenergibygget snart ferdig: Forsvarsbygg bygger nytt administrasjonsbygg for FLO på Haakonsvern. Alle foto: Åsmund V. Sjursen

Solceller på taket: Solcelleanlegget på taket er et av flere tekniske tiltak som bidrar til at bygget oppnår nesten null netto strømforbruk.

Bygger nullenergibygg: ​Fra venstre: Prosjektleder i Forsvarsbygg, Arild Lunde, prosjekteringsleder i Veidekke Bjarte Hårklau, anleggsleder i Veidekke Asbjørn Ruud, og prosjektleder i Forsvarsbygg, Linda Løtvedt Aas.

Framtidens bygg: Utsnitt av forsiden til NALs publikasjon om Framtidens bygg. Illustrasjon: Snøhetta

Beliggenhet

Nyhetsvarsling

Få e-post når det kommer nye saker.