Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Forsvarsbyggs innspill til McKinsey-rapporten

For én måned siden ble McKinsey & Company sin rapport om innsparingspotensialet i forsvarssektorens stab- og støttefunksjoner offentliggjort. Siden dette har Forsvarsbygg jobbet med sitt innspill.

Hensikten med rapporten var å identifisere, kvantifisere og beskrive potensialet for ytterligere modernisering og effektivisering av utvalgte forvaltningsområder og funksjoner i forsvarssektoren. Innenfor prosjektets mandat ble det avdekket et samlet besparelsespotensial på 3,5-4,6 milliarder kroner i årlige kostnader. For eiendommer, bygg og anlegg ble det identifisert mulige besparelser i årlige driftskostnader i størrelsesorden 550-1000 millioner kroner, konkret knyttet til eiendom, bygg og anlegg. I tillegg presenterer McKinsey ytterligere besparelser innenfor HR, IKT og økonomi.

Forsvarsbyggs innspill til McKinsey-rapporten ble oversendt Forsvarsdepartementet 17. april og kan leses i sin helhet her

McKinseys rapport er tilgjengelig på Forsvarsdepartementets nettsider

– Funnene til McKinsey har langt på vei bekreftet det vi allerede vet i Forsvarsbygg, og i stort er vi enige i mange av dem. Flere av de foreslåtte tiltakene er derfor allerede satt i gang, sier administrerende direktør Frode Sjursen i Forsvarsbygg.

I innspillet tar ikke Forsvarsbygg stilling til størrelsen på McKinseys anslåtte besparingspotensial, utover at det på noen områder synes å være i høyeste laget.

– Mange av gevinstene vil forutsette omstillingskostnader for å kunne realiseres og det vil i tur kreve en grundig vurdering og gjennomgang av forutsetningene, sier Frode Sjursen.

Hovedkonklusjonen om at det er et betydelig gevinstpotensial gjennom forbedring av forholdene som påpekes i rapporten er det derimot ingen tvil om.

 

Nyhetsvarsling

Få e-post når det kommer nye saker.